• חוב תאגידי

יחידת חוב תאגידי

מימון טוב מתוכנן לצרכים של התאגיד ולכושר ההחזר שלו ומכוון למממנים המתאימים ביותר.

ייעוץ מימוני וגיוס חוב תאגידי

יחידת החוב התאגידי מייעצת לחברות בנושאים מימוניים ומלווה חברות בגיוסי חוב ואשראי. אנו מובילים מהלכים להפחתת עלויות מימון, התאמת מח"מ ההתחייבויות למח"מ הנכסים, שיפור נזילות, שחרור בטחונות ויצירת מקורות לצמיחה, בונים את חבילת המימון האופטימאלית ללקוח ומלווים אותו בגיוס המימון. 

יחידת חוב תאגידי הינה יחידה מובילה במתן מענה כולל בתחום האשראי לתאגידים לרבות יעוץ בניהול מבנה ההון ומאפייניו, ליווי הליכי גיוס אג"ח, הלוואות פרטיות והסדרת קווי אשראי בנקאיים. בנוסף מעניקה היחידה שירותים לגופים מממנים בהערכת סיכוני אשראי, איגו"ח ובניית מתודולוגייה לדירוג וניהול סיכוני אשראי.

היכרות מעמיקה עם שוק ההון

צוות היחידה מורכב מיוצאי שוק ההון, המערכת הבנקאית, קרנות השקעה וחברות הדירוג, בעלי היכרות מעמיקה עם טעמיהם ויתרונותיהם של המממנים השונים בכל נקודת זמן והבנה מעמיקה בניתוח סיכוני אשראי במגוון סקטורים.

חברות פרטיות וציבוריות, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים נעזרים בנו בהחלטה על גיוס חוב בנקאי, מוסדי או ציבורי, מימון מחדש אופטימלי של חוב קיים, מימון עסקאות רכישה, מימון השקעה משמעותית ובארגון מחדש של חוב.

שירותי היחידה כוללים:

  • גיוס הלוואות מבנקים, משקיעים מוסדיים וקרנות – אנו מטפלים בעסקאות מימון בהיקפים של 25 מ' ₪ ועד מאות מיליוני ₪ ויותר, תוך התאמת הפתרון המימוני לצרכי הלקוח
  • יעוץ מימוני- חלוקה בין הון לחוב, הרכב החוב ומאפייניו
  • יעוץ וליווי בתהליך דירוג אשראי- גיבוש אסטרטגיה דירוגית וליווי צמוד במגעים עם חברות הדירוג הנסמך על היכרות מעמיקה עם המתודולוגיות השונות של חברות הדירוג
  • יעוץ בהנפקות אג"ח ציבורי
  • מתן חוות דעת כלכליות - הערכת איתנות פיננסית, כושר החזר, סיכוני אשראי ובחינת סוגיות מימוניות   

 

צור קשר עם המומחים שלנו