שרותים למנמ"ר – CIO Services

 

אופי העבודה של מנהל מערכות המידע, המנמ"ר, הוא מורכב ומיוחד בנוף הארגוני – חוצה ארגון, פרויקטלי, שרותי, תומך בעסקים ומוביל אותם.

השרותים למנמ"ר באים לאפשר ולעזור להכין תוכנית עבודה ולהקצות משאבים לצורך התאמת מערכות המידע לצרכים העסקיים המידיים והעתידיים של הארגון, וכוללים בין היתר:

 • תכנון מערכות המידע של הארגון ביחס לצרכיו ומטרותיו
 • קביעת המקרים בהם יחידת ה-IT צריכה ויכולה להוביל את השינוי בארגון
 • בניית תקציב
 • ניהול סיכונים
 • בניית המבנה הארגוני של ארגון מערכות המידע
 • שיפור השרות וניהול SLA
 • חדשנות עסקית באמצעות טכנולוגיה
 • בחינת יעילות ואפקטיביות של מערכות ושירותים
 • מודל הפעולה של ארגון ה IT
  • ליווי בעלי תפקידים
  • תהליכי עבודה
  • מבנה ארגוני
  • מודלים כלכליים
 • ממשל מערכות מידע

 

ממשל מערכות המידע הוא תפיסה ניהולית, שמטרתה לוודא כי מערכות המידע תומכות, מאפשרות ומעצימות את השגת יעדי הארגון. התפיסה הניהולית כוללת התייחסות לנושאים הבאים, על מנת להביא לניהול יעיל של דרישות במטרה לספק תוצרים איכותיים ויעילים תוך שיפור מתמיד של שירותי מערכות המידע:

 • אסטרטגיה עסקית ואסטרטגיית מערכות מידע
 • מנגנוני ביצוע ומדידה
 • ניהול פיננסי
 • ניהול סיכונים
 • אמנות שירות
 • מנגנוני פיקוח ובקרה

ב – BDO Technology Advisory פיתחנו מתודולוגיה סדורה ליישום מסגרת עבודה בנושא ממשל מערכות המידע המבוססת על מסגרת העבודה COBIT מבית ITGI –IT Governance Institute. בבסיסה של גישתנו עומד הצורך להתאים את הפתרון למידות הארגון תוך מציאת האיזון הנכון בין ממשל טכנולוגיות מידע אפקטיבי למשאבים הנדרשים על מנת ליישם מסגרת עבודה זו.