This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

פרויקטים לדוגמה

 

פרויקט קריית ההדרכה של צה"ל בנגב 
פרויקט קמפוס התקשוב הטכנולוגי של צה"ל
מטוס אימון מתקדם M-346 
שיקום ותחזוקת כבישים בשיטת PFI  
חברת נ.ת.ע (נתיבי תחבורה עירוניים)  
החברה הלאומית לדרכים (מ.ע.צ) - פרויקט כביש 1 
תחנות כוח סולאריות
אולקריה III, אורמת
דליה אנרגיות כוח בע"מ 
סופרבוס ושות' 
משרד האנרגיה והמים 
פרויקט דרך 431 
חלוקת גז טבעי

 

פרויקטים נוספים שלוו על ידי המחלקה: 

 • אדלטק - בקרת מודל מטעם המממנים
 • הרכבת הקלה בירושלים - בקרת מודל מטעם המממנים
 • הנתיב המהיר בתל אביב וירושלים – בקרת מודל מטעם המממנים
 • פרויקט בית הסוהר - ליווי הועדה הבין משרדית
 • כביש 531 -  ליווי הועדה הבין משרדית
 • נמל חיפה - גיבוש תוכנית עסקית לפיתוח הנמל
 • ליווי משרד הביטחון בבחינת העתקת בסיס המכללות של צה"ל 
 • יעוץ פיננסי ומכרזי במגוון פרויקטי Design - Build לנתיבי ישראל (מ.ע.צ)
 • ליווי קונסורציום במכרז אשלים להקמת תחנת כוח תרמו סולארית
 • בחינת כדאיות השקעה עבור משקיע בתחנת כוח בטכנולוגית קו-גנרציה
 • PV בינוני - בקרת מודל עבור מממנים
 • OPC - בקרת מודל עבור המממנים