• בקרה ושיפור תהליכים

בקרה ושיפור תהליכים

האם הארגון, על כל שלוחותיו, פועל בצורה מיטבית, תוך קיום ערוצי פיקוח ובקרה נאותים?

האם התהליכים השונים בארגון מתרחשים ומנוהלים מכח רציונל ברור או שמא מכח נהגים שהשתרשו?

האם למרות גודלה של מחלקת הכספים, קצב העבודה אינו מספק?

על שאלות כאלו ואחרות באה לענות עבודת יעוץ בתחום מיסוד תהליכים.

כל ארגון באשר הוא נדרש לפעול תוך ייעול ושיפור מתמיד של התהליכים והבקרות בסביבה התפעולית שלו במטרה להמשיך ולהתקיים לאורך זמן.

בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group מתמחה באבחון מעמיק של תהליכי עבודה ושל יחידות ארגוניות, בזיהוי החולשות בבקרות ו'צווארי הבקבוק' הארגוניים ובאפיון סביבת עבודה ובקרה נאותה וזאת בדרך של מתן שירותים כגון:

  • בנייה ומיסוד יחידות בקרה פנים - ארגוניות
  • מיסוד תהליכים ובניית מערכי בקרה
  • אבחון מחלקות 'ליבה' וגיבוש המלצות לייעול - מח' כספים, הנהלת חשבונות, שכר, לוגיסטיקה וכיוצ"ב
  • ייעול שרשרת האספקה  

 

צור קשר עם המומחים שלנו