ניהול סיכונים בפינטק

הערכת איכות 360° ואיתור מוקדי סיכון לחברות פינטק

בסקר ניהול הסיכונים גלובאלי לשנת 2017 שפרסמה רשת BDO העולמית דורג הסיכון הרגולטורי כסיכון בעל ההשפעה הרבה ביותר על ארגונים כיום, וכבעל פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר ב- 10 השנים הקרובות. כן נמצא כי סקטור השירותים הפיננסיים הוא מודאג ביותר מסיכון זה.

בינתיים דווקא השוק של מוצרי ה-Fintech המתפתח בקצב מסחרר סובל מואקום רגולטורי. לדעת רבים גבולות השימוש במוצרים אלו נקבעים בהתאם למידת האמון שהציבור רוכש להן, כפועל יוצא של מידת השקיפות והמהימנות. לפיכך, מומלץ כיום לחברות ה-Fintech להשקיע לאלתר את המשאבים במטרה לקיים סביבת בקרה וניהול סיכונים טובה כגורם המסייע להן במילוי אחריותן כלפי כל גורמי העניין.

 

להורדת הברושור

 

הערכת איכות 360°

שירות זה יסייע לאתר מוקדי סיכון אפשריים בארגון, להעריך את איכות ניהולם ולטפל מראש בפערים שימצאו תוך שימת דגש על סיכונים בתחומי הרגולציה, הניהול והבקרה במוצר או בשירות שאותו אתם מספקים, הן בשלבי גיבוש האסטרטגיה והתכנון והן בשלב המימוש בפועל. הערכה זו תסייע לכם בהטמעת הכללים המקובלים של ממשל תאגידי נאות ויישום תהליך סדור ומתמיד של הערכת איכות והתמודדות נאותה עם סיכונים.

 

הערכת איכות 360- ניהול סיכונים בפינטק


הערך המוסף של שירותינו מתבטא בהגברת אמון הצרכנים, בחיזוק המוכנות של הארגון לדרישות רגולטוריות עתידיות ומעמדה בקרב משקיעים, הקטנת חשיפתה להתממשות הסיכונים ועוד.רשת BDO העולמית היא אחת מחמש פירמות ראיית החשבון והיעוץ העסקי המובילות בעולם ומובילה בתחום הפיננסים. מדריך FinTech 2018 של Chambers & Partners דרג את הפירמה בישראל כמובילת תחום יעוץ הפינטק בארץ.

פירמת BDO מתמחה במתן שירותים אלה, אשר נתמכים במתודולוגיה מובנית ומוכחת ברמה הבינלאומית. אנו מעמידים לרשותכם צוות של אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב ביעוץ ורקע עשיר במערכות פיננסיות, המתמחים בממשל תאגידי בכלל וניהול סיכונים בפרט.

 


יצירת קשר

חני עמר - רו"ח, משפטנית שותפה במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים, BDO - טלפון: 03-6380600, מייל: [email protected]

דור גולן - רפרנטית פיתוח עסקי במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים, BDO - טלפון: 03-3037099, מייל: [email protected]


 

להורדת הברושור