This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

סקר סיכונים

בכדי לאפשר ניהול מושכל ואפילו ראלי, על הארגון להיות ערוך לסיכונים להם הוא חשוף בכל היבט בפעילותו. אך כדי להיות ערוך בהתאם, על הארגון קודם כל לאתר את הסיכונים ולהיות מודע לקיומם. על כן, השלב הראשון בתהליך ניהול סיכונים, המורכב מארבעה שלבים מרכזיים, הוא ביצוע סקר סיכונים.

סקר סיכונים הוא תהליך לאיתור, ניתוח והערכת הסיכונים להם חשוף הארגון. במסגרת סקר סיכונים אנו מזהים את הסיכונים הקיימים בתהליכי העבודה השונים בארגון, על ידי איסוף המידע הנדרש מבעלי התפקידים ובדיקת מידע ואסמכתאות; וכן, ממפים את הסיכונים באופן מתודולוגי ומדרגים אותם לפי רמת ההשלכה הפוטנציאלית שלהם על הארגון (על פי מכפלת נזק והסתברות) – רמה שורשית ורמה שיורית.

הבסיס לניהול סיכונים

לאחר ביצוע סקר סיכונים מתקבלות מטריצת הסיכונים ומפת הסיכונים הארגונית. זהו כלי עבודה ראשון במעלה להתנעת תהליך מושכל של ניהול סיכונים בארגון ומפתח לקבלת החלטות שקולות ומודעות. למעשה, סקר סיכונים הוא הבסיס עליו נשען תהליך ניהול הסיכונים כולו; ככל שכל שהסיכונים יזוהו והמיפוי שלהם יהיה מדויק יותר  כך הארגון ימזער את החשיפה שלו בצורה הטובה ביותר.

המשקל הרב של מפת הסיכונים ומידת הדיוק שלה על יכולת הארגון להתגונן מפני סיכונים בפעילותו השוטפת, מעידה על החשיבות המכרעת בביצוע סקר סיכונים על ידי מומחים בעלי הידע והניסיון המתאימים.

התמחות ייחודית בביצוע סקר סיכונים

קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group היא מהמובילות בארץ במתן שירותי ייעוץ, ליווי וניהול סיכונים. צוות המומחים של הקבוצה מלווה ארגונים מובילים מכל ענפי המשק בתהליך ניהול סיכונים כולל. תודות לשנים ארוכות בליווי תהליכים בארגונים מגוונים, חברי הצוות בעלי ניסיון עשיר בביצוע סקר סיכונים מתודי וגיבוש מפת סיכונים בכל שלב בחיי הארגון.

כמו כן, לקבוצה התמחות ייחודית בביצוע סקר סיכונים עבור:

  • המגזר הממשלתי (משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות)
  • גופים מוסדיים ותאגידים בנקאיים
  • המגזר השלישי / ארגונים ללא מטרת רווח וארגונים חברתיים
  • מוסדות להשכלה גבוהה

צרו קשר עם המומחים שלנו לביצוע סקר סיכונים >