חודש המודעות להגנת הסייבר 2018

 

אוקטובר הוא חודש המודעות להגנת הסייבר באיחוד האירופאי ובארה"ב והוא בעל הכרה גלובאלית כתקופה פורה לפרסום והפצת חומרים ומידע המקדמים את נושא מודעות אבטחת המידע וחיזוק החוסן הקברנטי בקרב אזרחים וארגונים.

BDO  ישראל ומרכז הגנת הסייבר, לוקחים חלק בחודש המודעות ע"י הפצת מידע ופעולות הסברה שונות אודות חשיבות הנושא, השפעותיו וכן המלצות ללקוחותינו באשר לדרכים בהן אנו מציעים להם לנקוט על מנת  לייצר הגנה יעילה יותר על הנתונים והמערכות.

מטרתנו העיקרית בהעלאת המודעות, הינה העמקת ההבנה בקרב ארגונים לנושא המוכנות ועמידות הארגון בזמן תקיפה והעובדה הבלתי נמנעת, כי כיום יש לתת לנושא ההגנה בסייבר סדר עדיפות ראוייה ולהשקיע בו משאבים.

מאמרים ופרסומים משנת 2018:

1. אתגרי הסייבר של מערכת הבריאות- אופיר זילביגר, שותף, מנהל secoz- מרכז הגנת הסייבר של BDO

2. ניהול אבטחת שרשרת האספקה – חיזוק החוליה החלשה בשרשרת - סיון דרור, מנהלת תחום אבטחת מידע וסייבר | גלעד ירון, מנהל תחום פרטיות ואבטחת ענן

3. פורצים ברישיון- נועם הנדרוקר , דירקטור, מנהל פעילות ישראל, -SECOZ מרכז הגנת הסייבר של BDO

4. BDO Cyber Threat Insights - 2nd quarter report

5. CFOS AS GUARDIANS OF CYBER

6. CYBERSECURITY FOR GOVERNMENT CONTRACTORS: NEXT STEPS

7. BDO CYBER THREAT INSIGHTS REPORT 2017-2018

8. WHAT CEOS SHOULD KNOW & DO ABOUT CYBERSECURITY

9. THE PE BUYER’S CYBER DUE DILIGENCE CHECKLIST

10. Business Tool: Cyber Security Checklist

11. The rising importance of cyber incident response plans

12. BDO Cyber Threat Insights Report Q1 2018

13. Protecting yourself against cyber fraud: tips for personal information protection