פיתוח קוד אתי

קוד אתי מהווה מסמך פורמאלי של הארגון המתווה את דרכי ההתנהלות הראויה של עובדיו בבואם לקדם את מטרות הארגון ובממשק עבודתם עם גורמים בתוך ומחוץ לארגון. הקוד נבנה בהלימה לחזון הארגוני ובמטרה לייצר שפה ארגונית ערכית ומערכת כללים אחידה אשר מנהלי ועובדי הארגון שואפים לפעול לאורה, לצד מזעור הסיכונים שמקורם בהתנהלות לא ראויה. גיבוש קוד אתי מהווה את הצעד הראשון בתכנית האתיקה הארגונית, אך נדרשת פעילות הטמעה על מנת שהקוד האתי יהפוך לחלק בלתי נפרד מהאקלים הארגוני וישמש ככלי עבודה שבכוחו לפתור דילמות אתיות המאפיינות את חיי הארגון. פעילות הטמעה כוללת גיבוש של מערך ארגוני ומנגנוני אתיקה (קו פניות, נאמני אתיקה, ועדת היגוי ועוד) וכן  סדנאות, הדרכות, לומדות מתוקשבות ועוד. ניתן לשלב בתוכנית אתיקה את דרישות הרגולטור ביחס לתוכניות אכיפה וציות, ניירות ערך ומניעת שחיתות.

 

שירותי הקבוצה בתחום זה:

  • פיתוח קוד אתי ארגוני – המגדיר את ערכי הארגון ואת כללי ההתנהגות המצופים מעובדי ומנהלי החברה;

  • פיתוח תכנית אתיקה אפקטיבית להטמעה;

  • כתיבת חומרי הדרכה וספר דילמות אתיות;
  • הכשרת נאמני האתיקה;
  • הנחיית סדנאות ביחידות השונות בארגון במסגרת פעילות ההטמעה;
  • מדידת אפקטיביות של תכנית האתיקה הארגונית.

צרו קשר עם המומחים שלנו