This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

ניהול תהליכי דיאלוג מחזיקי עניין

המושג "שיתוף מחזיקי עניין" מאגד מגוון תהליכים בהם ארגון מעביר מידע, מבקש משוב, מתייעץ ומקדם פעילות עבור הגורמים עליהם הוא משפיע ומהם הוא מושפע (קרי מחזיקי העניין שלו).  תהליך השיתוף נעשה במטרה להעביר מידע ולבקש משוב על פעילות הארגון, לחזק את יחסי האמון ולקדם תהליכים ופתרונות חדשניים אשר ייצרו ערך לחברה ולמחזיקי העניין שלה.

התהליך אותו מציעה הקבוצה כולל זיהוי ואפיון מחזיקי העניין, מיקוד הדיאלוג, תכנון וביצוע תהליכי שיתוף, שילוב תובנות בתהליכי עבודה ותקשור התהליך לכלל מחזיקי העניין.

שירותי הקבוצה בתחום זה:

  • זיהוי ומיפוי מחזיקי העניין של החברה –  הגורמים המושפעים מפעילותה ויכולים להשפיע על הצלחתה העסקית לאורך זמן, תוך סיווגם והבנת השפעתם על הארגון;
  • זיהוי הנושאים המהותיים לכל מחזיקי העניין –ניתוח מכלול ההשפעות החברתיות, כלכליות וסביבתיות של הארגון עליהם ובירור הסוגיות המטרידות אותם ורמה חשיבות הנושא מבחינתם;  
  • זיהוי הנושאים המהותיים לארגון –  לאחר בחינת תובנות של מחזיקי העניים ובחינת חשיבות הנושא לארגון מבחינת רמת הסיכון והשפעתם על מטרות הארגון לאורך זמן;
  • הטמעת תהליכי דיאלוג בפעילות הארגון.

צרו קשר עם המומחים שלנו