This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

דוחות אחריות תאגידית

דוח אחריות תאגידית מהווה כלי ניהולי ואמצעי לקיום קשר שקוף וישיר עם מחזיקי העניין של החברה העסקית. הדוח סוקר את פעילותה וביצועיה של החברה ביחס לתחומים וסוגיות בעולמות התוכן של חברה, סביבה וממשל תאגידי (ESG) על פי מסגרת ברורה של מדדים הנכללים בתקן של יוזמת הדיווח העולמית (GRI). על פי תקן זה1, המקובל ומוכר בכל העולם, מדווחות 86% מבין 500 החברות הגדולות והמובילות בעולם.  התקן מאפשר לבחון את ביצועיו של הארגון ביחס לתקופה נתונה, ולהשוות את התנהלותו ואת רמת השקיפות שלו ביחס לחברות אחרות בסקטור בו הוא פועל. הקבוצה לקיימות ואחריות תאגידית היא שותפת ההדרכה הבלעדית של ארגון ה- GRI בישראל.  

הדיווח החברתי מהווה כלי ניהולי, זאת באמצעות תמונת המצב הארגונית שהוא מספק, המאפשרת תיעדוף וקבלת החלטות על בסיס הביצועים הקיימים, לצד קביעת יעדים להמשך. כמו כן הדוח מספק לחברה העסקית פלטפורמה להציג את הסיפור הארגוני שלה ולתקשר את תפיסת הקיימות והניהול האחראי, עבור מחזיקי עניין בתוך ומחוץ לארגון.

הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות מלווה את הארגון העסקי לכל אורך תהליך הדיווח, לרבות אפיון והקמת תשתיות איסוף מידע ומדידה, כתיבת דוחות והפקתם, תקשור עבור מחזיקי עניין ובקרת נאותות חיצונית לדוחות.

שירותי הקבוצה בתחום זה:

  • בדיקת נאותות וניתוח היבטי ESG בהשקעות קיימות או פוטנציאליות- הקבוצה מסייעת ללקוחותיה לזהות סיכונים והזדמנויות חברתיים וסביבתיים בפעילותה העסקית ובהשקעותיה הקיימות והפוטנציאליות ולצד זאת מאתרת עבורם הזדמנויות השקעה אשר לצד תועלתן הכלכלית, ישנה גם תועלת חברתית ו\ או סביבתית;
  • מיפוי פערים וליווי מענה לאנליזות המשקיעים -  גופים רבים עוסקים כיום בסקירות ESG והמענה להם מצריך משאבים רבים וקשב ארגוני מצד החברה הנסקרת. נוסף על כך, סקירות ESG הן לרוב מקיפות ומעמיקות ביותר ועל כן מספקות עבור החברה הנסקרת תמונת מצב טובה של הביצועים והפערים בתחום. הקבוצה מסייעת ללקוחותיה בתיעדוף המענה לגופי האנליזה, ביצירת תשתית לאיסוף מידע ונתונים, במענה בפועל לגופי האנליזה, בתיעדוף כללי של גופי האנליזה אשר הקשר עמם יהווה את הערך הרב ביותר עבור הלקוח ומסייעת בחיזוק ותחזוקה שוטפת של הדיאלוג.
  • לצד זאת, הקבוצה מסייעת ללקוחותיה לבנות תוכניות עבודה כמענה לפערים המתקבלים מגופי האנליזה ולהטמיע מהלכים אשר ישפרו   את ביצועי החברה וכפועל יוצא מכך את מיקומה בדירוגים.


צרו קשר עם המומחים שלנו

 


1 Responsibility Reports in 2018