This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

השקעות אחראיות (ESG) והשקעות אימפקט

השקעות אחראיות (ESG)

הדור החדש של המשקיעים מאופיין במשקיעים צעירים בעלי מודעות חברתית גבוהה. משקיעים אלה מחפשים לוודא כי הכסף אותו הם משקיעים אינו מייצר השפעה שלילית על החברה והסביבה, וכי החברות בהם מתבצעת ההשקעה מתנהלות באופן אחראי. על כן, במסגרת בקרת הנאותות שלהם, בוחנים המשקיעים גם היבטי ESG (Environmental, Social, and Governance) של השקעות פוטנציאליות. כלומר, הם בודקים האם החברה הרלוונטית מתנהלת תחת הליך ממשל תאגידי תקין, שומרת על זכויות העובדים ואינה מנצלת עובדים באופן ישיר או עקיף, אינה מייצרת זיהום סביבתי וכיו"ב. נכון לסוף 2017, ההערכה היא שכ- 20 טריליון דולר מושקעים בהשקעות המסווגות כאחראיות. הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות מלווה את לקוחותיה בגיבוש והטמעת מנגנוני השקעה אחראיים לשם זיהוי וניהול סיכונים וההזדמנויות סביבתיים וחברתיים בהשקעותיהם.

 

סקירות ESG של חברות עסקיות

גופי אנליזה בינלאומיים כגון Sustainalytics MSCI, FTSE4GOOD  Bloomberg, ואחרים, מציעים למשקיעים דירוגי חברות על פי ביצועי ה- ESG שלהן. למיקום בדירוג השלכות כלכליות עבור החברה העסקית שכן הוא יכול להשפיע באופן מהותי על ההחלטה האם וכמה להשקיע במניותיה. מכאן קיימת שאיפה מתמדת לעלות בדירוג, המהווה זרז לשיפור ביצועי הקיימות והטמעת מהלכי חדשנות והתייעלות נוספים.

במסגרת ביצוע הסקירות, חברות עסקיות מקבלות בקשות לשיתוף מידע מצד מספר הולך וגדל של גופי אנליזה ולצד זאת הן נסקרות על סמך מסמכים ציבוריים שהן מפרסמות, כאשר איכות המידע המבוקש משתכללת כל העת. הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות רואה במשקיעים ובגופי האנליזה כמחזיק עניין משמעותי שיש לנהל עמו את הקשר באופן מקצועי ומתמשך. הקבוצה מסייעת ללקוחותיה בתהליך המענה לסקירות שכולל את מיפוי, הפקת תובנות וגיבוש פערים והמלצות במטרה לשפר את דירוג ה- ESG שלה ולהגדיל את האטרקטיביות שלה עבור משקיעים.

 

השקעות אימפקט

השקעות אימפקט מוגדרות כהשקעות בחברות ובמיזמים שלצד תשואתן הכלכלית, פעילותן העסקית מניבה גם תשואה חברתית או סביבתית מדידה. השקעות האימפקט הפכו בעשור האחרון למגמה בינלאומית השואפת להתמודד באופן חדשני עם אתגרים גלובליים בכל תחומי החיים. בתחום זה הושקעו עד היום כ- 250 מיליארד דולר, ומספרים אלה צפויים לגדול באופן משמעותי. קבוצת משקיעי האימפקט כוללת משקיעים פרטיים, קרנות השקעות, קרנות פילנתרופיות וגופים מוסדיים וציבוריים. הקבוצה לקיימות ואחריות תאגידית מציעה ללקוחותיה ליווי בגיבוש אסטרטגיית אימפקט המותאמת לפעילותה, על מנת למקסם את הרווח החברתי והסביבתי לצד התשואה הכלכלית בפעילותה העסקית ובהשקעותיה.

 

שירותי הקבוצה בתחום זה:

  • בדיקת נאותות וניתוח היבטי ESG בהשקעות קיימות או פוטנציאליות- הקבוצה מסייעת ללקוחותיה לזהות סיכונים והזדמנויות חברתיים וסביבתיים בפעילותה העסקית ובהשקעותיה הקיימות והפוטנציאליות ולצד זאת מאתרת עבורם הזדמנויות השקעה אשר לצד תועלתן הכלכלית, ישנה גם תועלת חברתית ו\ או סביבתית;
  • מיפוי פערים וליווי מענה לאנליזות המשקיעים -  גופים רבים עוסקים כיום בסקירות ESG והמענה להם מצריך משאבים רבים וקשב ארגוני מצד החברה הנסקרת. נוסף על כך, סקירות ESG הן לרוב מקיפות ומעמיקות ביותר ועל כן מספקות עבור החברה הנסקרת תמונת מצב טובה של הביצועים והפערים בתחום. הקבוצה מסייעת ללקוחותיה בתיעדוף המענה לגופי האנליזה, ביצירת תשתית לאיסוף מידע ונתונים, במענה בפועל לגופי האנליזה, בתיעדוף כללי של גופי האנליזה אשר הקשר עמם יהווה את הערך הרב ביותר עבור הלקוח ומסייעת בחיזוק ותחזוקה שוטפת של הדיאלוג. לצד זאת, הקבוצה מסייעת ללקוחותיה לבנות תוכניות עבודה כמענה לפערים המתקבלים מגופי האנליזה ולהטמיע מהלכים אשר ישפרו   את ביצועי החברה וכפועל יוצא מכך את מיקומה בדירוגים.

 


צרו קשר עם המומחים שלנו