• שמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין

ספקטרום למקרקעין בע"מ הינה חברה לשמאות מקרקעין, יעוץ בנדל"ן והנדסה אזרחית מקבוצת BDO Consulting Group. הצוות המקצועי המלווה לקוחות מתחום הנדל"ן, הינו בעל ניסיון רב שנים בתחום.
השירותים שלנו:

  • ליווי פיננסי לפרויקטים בבניה - לחברה צוות מומחים הנותנים מענה מקיף בליווי פרויקטים בבניה 
    • דוחות אפס - דו"ח בדיקת כדאיות כלכלית להקמת פרויקט המציג בדיקה עסקית טרם קבלת מימון בנקאי להקמת הפרויקט. הדו"ח כולל בין היתר, בדיקה תכנונית של זכויות הבניה, בדיקה משפטית של הזכויות בנכס, אומדנים לעלויות ההקמה ואומדנים להכנסות הצפויות בפרויקט. 
    • דוחות מעקב תקופתיים לבנקים - דוח הכולל פיקוח הנדסי וביקורת שוטפת על הוצאות והכנסות הפרויקט למשך תקופת הבניה, החל מרגע קבלת הליווי הפיננסי ע"י הבנק המלווה ועד קבלת טופס 4 ואישור אכלוס לפרויקט.
  • הערכות שווי לבטוחות בבנקים - אנחנו נכללים ברשימת השמאים המורשים של בנק לאומי ומוכרים בכל שאר הבנקים כחברה המבצעת עריכת בטוחות מסחריות.
  • מתן חוות דעת מומחה לבית משפט.
  • הערכות שווי נדל"ן לצורך הכללה בדוחות הכספיים (IFRS) - השירות ניתן תוך יצירת סינרגיה בין החברה למחלקה המקצועיות של הפירמה ושל רשת BDO הבינלאומית.
  • הגשת השגות לתשלומי היטל השבחה לוועדה המקומית ודמי היתר לרשות מקרקעי ישראל.

כחלק מקבוצת BDO Consulting Group, מעניקה ספקטרום למקרקעין בע"מ ללקוחותיה מענה מקיף במגוון תחומי שמאות המקרקעין, מיסוי מקרקעין ויעוץ כלכלי בתחום הנדל"ן.