This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Data & Analytics

 

נתונים נמצאים בכל מקום. צורת השימוש בנתונים יכולה להכתיב את העתיד של הארגון. המשמעות היא שארגונים חייבים שיטה מבוססת עלות/תועלת כדי לסגור את הפערים ההולכים ומתרחבים בין תהליכי קבלת ההחלטות לבין תהליכי ניהול הנתונים.

יחידת BDO Digital והמומחים שלה, בעלי ניסיון בתחומים עסקיים, בתחומי הנתונים והטכנולוגיה יכולים לסייע לארגון להפוך את הנתונים לתובנות שיובילו לפעולות. הנושאים יכולים להיות שימוש חכם בנתונים המגיעים מסנסורים של IoT כדי להקטין את ההשבתות בקוו ייצור, ניתוח תכני תמחור שונות כדי לייצר תחזית לתעריפים שכדאי להציע ללקוח או להכין Dashboards המציפים בצורה נוחה וויזואלית מגמות.

 

השירותים שלנו בנושאים אלה הם:

  • הטמעה ויישום של כלי BI
  • שירותי Data Science
  • גיבוש הארכיטקטורה של הסביבה האנליטית
  • מיפוי מקורות הנתונים השונים בארגון, בין אם הם נתונים פנימיים ובין אם הם מקורות חיצוניים
  • איתור הזדמנויות לשיפור באמצעות אנליטיקה מתקדמת
  • אוטומציה של תהליכי שליפת נתונים וטעינתם למחסן נתונים או ל Data Lake