This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Digital Innovation

 

בעידן הנוכחי מונחים כגון Disruption, חדשנות וטרנספורמציה, הפכו לחלק בלתי נפרד מהשיח של הנהלות. ארגונים המבקשים להבטיח את הצלחתם, מבינים שהטרנספורמציה הדיגיטלית היא הדרך לייצר הכנסות חדשות, שיפור ברווחיות ושימור לקוחות ועובדים. תהליך זה יכול לסייע בהסרת המחסומים הנובעים מהמורכבות של מערכות המידע, סיכונים וחסמים נוספים לחדשנות ולאפשר לארגונים להתמודד ולעמוד ביעדים העסקיים. למרות זאת, רוב הארגונים אינם מצליחים לעמוד ביעדי הטרנספורמציה הדיגיטלית ואף להגיע להישגים מעבר לציפיות.

בחברת BDO אנו עוסקים בייעוץ המסייע ללקוחות "לחשב מסלול מחדש" ולדמיין את הארגון בסביבה העסקית הדיגיטלית ומסייעים להם להפוך את החזון למציאות. פיצוח דרכים להגדלת הערך עם הפרעה מינימלית לתשתית העסקית הקיימת. הניסיון הרב שיועצינו צברו ביחד עם הניסיון שנצבר ברשת הבינלאומית, יכול להבטיח ללקוחותינו הפקת ערך באמצעות הגישה שלנו, 3+1.

הגישה שלנו מבוססת על שלוש קטגוריות של יצירת ערך עתידי:

 • עסקים דיגיטליים (צמיחה)
 • תהליכים דיגיטליים (רווחיות)
 • תשתית דיגיטלית (יכולות ואבטחת מידע)

הDigital Adoption נמצאת בליבה של הגישה שלנו. אנו עובדים עם לקוחותינו כדי לפתח אסטרטגיה דיגיטלית המהווה חלק מהאסטרטגיה העסקית וממוקדת בנושאים הנגזרים ממנה. בהמשך התהליך, אנו עובדים עם לקוחותינו ביישום וקבלת התוצאות, צעד אחר צעד.

 

בין אם הלקוח מעוניין בשיפור מערכת היחסים עם הלקוח או בהגדלת הרווחיות באמצעות מהתייעלות תפעולית, אנו מסוגלים לסייע וללוות את הלקוח. אנו משתמשים במתודולוגיות מוכחות וביישום חדשנות, תוך גיבוש צוות ייעודי לפרויקט בעל ניסיון ספציפי בתחומים השונים והכרת הפתרונות השונים.

 

התהליך לגיבוש מפת הדרכים הדיגיטלית של הארגון כולל מספר שלבים:

 1. יצירת מודעות ומחויבות (Leadership Awareness and Commitment) – יישור קו אל מול ההנהלה והדירקטוריון
 2. הערכת המצב הדיגיטלי הקיים (Assessing Current Digital Readiness) – הבנת ומיפוי המצב והנכסים הדיגיטליים של הארגון, הבנת היעדים העסקיים.
 3. פיתוח מפת הדרכים הדיגיטלית (Digital Roadmap Development) - גיבוש צוות דיגיטלי והדרכתו, פיתוח של מיזמים דיגיטליים אפשריים ומודלים עסקיים חדשים, בחירת המיזמים המתאימים ביותר מבחינת עלות/תועלת, רמת הסיכון, חדשנות וכד', תעדוף המיזמים הדיגיטליים והצגתם לאישור ההנהלה.
 4. ליווי היישום הנדרש - לאחר אישור מפת הדרכים הדיגיטלית וקבלת ההחלטה על סדר מימוש הפרויקטים, ניתן להתחיל בליווי  שלב המימוש (בחירת ספקי טכנולוגיה ויישום, ליווי צוות ההיגוי, הערכת סיכונים וכד').

השירותים שלנו מתפרסים על פני נושאים כגון:

 • אסטרטגיה דיגיטלית
 • אנליטיקה ודאטה
 • יישום תהליכים דיגיטליים מתקדמים
 • אוטומציה באמצעות RPA
 • ניהול חווית לקוח
 • מוצרים מקושרים (Connected and IoT Enabled Products)