מחלקת עתירי הון

 

המחלקה מתמחה במתן שירותים ללקוחות עתירי הון ועסקאותיהם של אלו. המחלקה עוסקת בטיפול במלוא היבטי המס של לקוחותיה, תוך הסתייעות בידע המקצועי שנצבר בכל מחלקות האשכול. ייחודה של המחלקה הינו בליווי האישי והמקצועי של לקוחותיה מזווית הראיה של היחיד בעל השליטה, ובהתמחות המיוחדת שלה במיסוי נכס הון בכלל ושוק ההון בפרט.  


צרו קשר עם המומחים שלנו לתיקים עתירי הון