חוק המזומן: המדריך המלא

חוק המזומן 

בקצרה

חוק המזומן, או "החוק לצמצום השימוש במזומן", הוא חוק שנועד לצמצם פשיעה כלכלית (כמו הלבנת הון, העלמות מס, מימון טרור וכדו') באמצעות הגבלת היקף השימוש המותר במזומנים במסגרת עסקאות שונות. עיקרי החוק כוללים איסור על תשלום במזומן בהיקף העולה על 11 אלף ₪ בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא "עוסק"; 50 אלף ₪ בעסקאות בין אנשים פרטיים (לרבות מתנות); וכן 55 אלף ₪ בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא תייר.

 

כמו כן, החוק קובע כללים לביצוע תשלומים בהמחאות או בעסקאות מתמשכות, מחייב תיעוד של אמצעי התשלום, אוסר על פיצול עסקאות , וכן מטיל סנקציות ברורות על המפרים. לצד האמור, מגבלות החוק אינן חלות על העברת מזומנים בין בני משפחה קרובים.  

מה זה חוק המזומן או חוק המזומן החדש?

"חוק המזומן החדש" הוא הכינוי הרווח לחוק שאושר ב-12 במרץ 2018 ונועד להגביל את השימוש במזומנים כחלק ממאמצי המדינה להפחית את היקף הפשיעה הכלכלית. שמו הרשמי הוא החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 והוא מגביל את השימוש במזומן ובשיקים, בדגש על הגבלת הסכום המרבי שניתן לשלם ולקבל במזומן במסגרת עסקאות בקטגוריות שונות – מול בעלי עסקים, מול עורכי דין ורו"ח, מול תיירים, ובין אנשים פרטיים. החוק נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019 והוא כולל סנקציות ועיצומים כספיים במקרה של הפרה.

 

חוק המזומן שאלות ותשובות

למה בכלל צריך להגביל את השימוש במזומנים?

חוק המזומן נולד מתוך זיהוי הקשר ההדוק בין השימוש במזומנים – אמצעי תשלום אנונימי, זמין וקל לשימוש – לבין תופעת "הכלכלה השחורה"; פעילויות והכנסות שמתבצעות מחוץ למסגרת החוקית של המדינה, לרבות הלבנת הון, העלמות מס, מימון טרור וכן הלאה. ההשלכות של פעילויות אלו הן רחבות היקף, בראשן אובדן הכנסות ממיסים למדינה בהיקף מוערך שך מיליארדי ש"ח בשנה – שתוצאותיו הן פגיעה בתחרות החופשית והטלת עול כבד יותר על אזרחים שומרי חוק.

כלומר, מטרתו העיקרית של החוק היא לאלץ את האזרחים להשתמש באמצעי תשלום שאינם אנונימיים אלא ניתנים למעקב, כמו כרטיסי אשראי או העברות בנקאיות.
 

מה קובעות ההגבלות בחוק המזומן החדש על תשלום לעסקים?

על פי חוק המזומן החדש, בעסקאות בהן אחד הצדדים (נותן או מקבל התשלום) הוא עוסק עצמאי, התשלום במזומן מוגבל לסכום של עד 11,000 ₪ או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים). ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו שייכנס לתוקפו החל מאוגוסט 2022 שתגביל את התשלום לסכום שלא יעלה על 6,000 ₪.

 

מי נחשב "עוסק" בראיית חוק המזומן החדש?

כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במסגרת פעילותו העסקית, לרבות עוסק עצמאי (פטור או מורשה), חברה, ואף עמותה או מלכ"ר. כל מי שלא עונה להגדרה זו של "עוסק" נחשב אדם פרטי; כולל  עצמאי שמבצע תשלום או עסקה פרטית, כלומר שלא במסגרת פעילותו העסקית.
 

חוק המזומן מכירת רכב - האם יש מגבלות?

כן - אסור לשלם במזומן יותר מאשר 50 אלף ₪ או 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים).
 

מה לגבי מתנות?

גם על מתנות (מתן כסף ללא תמורה) חלה מגבלה זו והשימוש המותר במזומן הוא עד 50 אלף ₪. 
 

ואם מדובר על עסקאות עם תיירים?

בעסקאות בהם אחד הצדדים הוא תייר, חוק המזומן קובע מגבלה של עד 55 אלף ש"ח או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים).
 

חייבים בכלל לתעד את אמצעי התשלום?

כן, חובה לתעד את האמצעי בו בוצע או התקבל התשלום בכל עסקה. חוק המזומן החדש מחיל כלל זה גם על מי שרוכש זכויות במקרקעין ומעתה הוא חייב לכלול בהצהרה שהוא מגיש למנהל גם את פרטי אמצעי התשלום בו ניתנה התמורה.
 

ומה עושים כשמדובר על ריטיינר או עסקה בתשלומים?

בעסקאות מתמשכות (כמו הסכם למתן שירות גלובלי על בסיס תשלום חודשי; "ריטיינר") כל תשלום יחשב כעסקה נפרדת. בכל מקרה אחר (רכישת מוצר או מתן שירות חד פעמי), מדובר בעסקה אחת שעלותה היא הסך הכולל – גם אם שילמתם אותו במספר תשלומים לאורך זמן.
 

אז אולי אפשר לפצל עסקה (כדי לשלם במזומן בכל זאת)?

החוק אוסר מכל וכל על פיצול מלאכותי של עסקה במטרה לחמוק ממגבלות החוק. למעשה, פיצול עסקאות – לרבות שכר עבודה, הלוואה, תרומה או מתנה – מוגדר "מעשה מרמה" ודינו שלוש שנות מאסר.
 

מה לגבי תשלום בשיקים (המחאות)?

חוק המזומן קובע כללים גם לתשלומים בהמחאות, כאשר לעוסק אסור לתת או לקבל תשלום בהמחאה ("שיק") עבור עסקה, שכר עבודה, הלוואה, תרומה או מתנה, מבלי לנקוב את שם המקבל (כנפרע או כנסב) על גבי השיק. כאשר מדובר באדם פרטי האיסור חל באותו האופן על שיקים שגובהם מעל 5,000 ₪.
 

כמו כן ובכל מקרה, אסור להסב המחאה או לקבל המחאה מוסבת מבלי שרשומים עליה השם ומספר הזהות של המסב.

מה העונש הצפוי למי שעובר על החוק לצמצום השימוש במזומן?

הסנקציות שמטיל חוק המזומן משתנות בהתאם לסיווג העסקה וסכום ההפרה. כאשר מדובר באנשים פרטיים יוטלו קנסות פליליים בכפוף למגבלות החוק, ובמקרה של עוסקים יוטלו קנסות/עיצומים כספיים בגובה 15% עד 30% מסכום ההפרה. כמו כן, ובכל המקרים, החוק קובע עבירה פלילית של "מעשה מרמה" שעלולה להוביל לעונש של שלוש שנות מאסר.
 

האם יש הגבלות גם על העברת מזומן בין בני משפחה?

לא, אלא אם מדובר על תשלום שכר עבודה. בני משפחה הם בני זוג, הורים, הורים של הורים, בן/בת, אחים וילדיהם, נכדים ובני הזוג של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר הסמוך לשולחנם (בלשון החוק).
 

כיצד משפיע חוק המזומן על עמותות וארגוני המגזר השלישי?

האיסור על שימוש במזומן בקרב המגזר השלישי כבר קיים במסגרת הוראות הניהול התקין של רשם העמותות. עם זאת, החוק החדש מוסיף הגבלת נוספת ומשמעותית בתשלומים המתקבלים במזומן או בהמחאות פתוחות ("שיק פתוח") בעבור תרומות, הלוואות מגורמים פרטיים, שירותים ועוד. להרחבה בנושא ראו את המאמר אסור ומותר בעמותה בעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן.

 

BDO ישראל לעסקים קטנים ובינוניים

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי מובילה, עם ניסיון רב שנים בליווי עסקים קטנים ובינוניים בארץ ובעולם. היכרותנו עם הצרכים, ההזדמנויות והסיכונים של העסקים הקטנים והבינוניים, מאפשרים לנו להציע מעטפת שירותים מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

אנו מציעים ללקוחותינו יחס אישי לצד מעטפת שירותים של פירמה מובילה:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
  • ייעוץ שוטף בנושאי חשבונאות ומיסים
  • ייצוג שוטף בפני רשויות המס
  • דוחות אישיים לבעלי המניות
  • הנהלת חשבונות וחשבות, הכנת משכורות ותלושי שכר לעובדים בעסק
  • חישוב הפרשות לפנסיה, קרנות השלמות, גמל
  • ייעוץ וליווי עסקי

צרו קשר עם המומחים שלנו >