תפקידי ועדת מאזן בחברות ציבוריות לאור הנחיות רשות לני"ע

תאריך: 19 אוקטובר 2021
שעות: 17:00 - 18:30
ZOOM
WEBINAR
JOIN US  

  • תוכן

 

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לוובינר שיעסוק בתפקיד ואחריות הוועדה לבחינת דוחות כספיים בראי דוח ביקורת של הרשות לניירות ערך. 

 

לו"ז האירוע:

17:00-17:20: רקע, נושאי מיקוד וניסיון מצטבר מהפרקטיקה – עניינים חשבונאיים

רו"ח אבי עוז, שותף וחבר הנהלה, BDO

17:20-17:40: תפקידי הועדה לקביעת אמות מידה להערכת ליקויים בבקרה הפנימית

רו"ח כרמלה כהן, דירקטורית, מנהלת מחלקת SOX וממשל תאגידי, BDO Consulting

17:40-18:00: היבטים משפטיים ופרקטיים בפעילות הוועדה לבחינת דוחות כספיים

עו"ד ניר דאש, שותף ומנהל מחלקת חברות וניירות ערך, הרצוג פוקס נאמן 

18:00-18:20: תפקידי הועדה מנקודת מבט המבקר הפנימי

רו"ח דנה גוטסמן, שותפה, ראש קבוצת ניהול סיכונים במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS)  BDO Consulting

 

19.10.21 | יום ג' | 17:00-18:30 | ZOOM

 

להרשמה