This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • מענקי הסיוע למפעלים מטעם המדינה

מענקי הסיוע למפעלים מטעם המדינה


בהתאם לצו השעה ובמטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה, משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל בימים אלו שני מסלולי סיוע שנועדו לחזק את כושר הייצור, הפריון והתחרות במגזר התעשייתי בישראל:

 • מסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

 • מסלול העלאת פריון בתעשייה


איך מגישים בקשה?

יש להגיש ע"י יועץ מלווה תכנית השקעות ייעודית להשגת התוצאות הרצויות. על התכנית להיות מפורטת מבחינה עסקית, תהליכית וייצורית.  
 

שירותי יועץ מלווה של BDO

לצוות המומחים של BDO Operational Excellence ניסיון מוכח בהכנת תכניות עבודה ייעודיות לקבלת מענקים במסלולי הסיוע השונים של משרד הכלכלה והתעשייה.
 ב-3 השנים האחרונות ליווינו עשרות מפעלים תעשייתיים אשר זכו במענקים במסלולים הנ"ל.  


מה מקבלים?

המסלולים מציעים סיוע כספי בשיעור של עד 30% ועד 5 מיליון שקלים,
בעבור השקעות לקידום החדשנות, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ושיפור במדדי הפריון. הסיוע ניתן לתקופה של 36 חודשים.


למי זה מתאים?

 • מפעלים תעשייתיים ברחבי הארץ

 • מפעלים באזורי עדיפות לאומית וירושליםמדוע כדאי?

 • הזדמנות משמעותית לשיפור הפריון וקידום החדשנות

 • הזדמנות משמעותית לשדרוג / הטמעה של טכנולוגיות ייצור מתקדם

 • מנגנון הגשה מהיר – מינימום בירוקרטיה


*שימו לב: חלון ההזדמנויות קצר: שני המסלולים פתוחים להגשה עד אמצע אוקטובר 2020.

 

משלב ההגשה ועד לזכייה - מה כולל הליווי של BDO ?

 •  בדיקת היתכנות ובחינת עמידה בתנאי הסף

 • ניתוח פעילות ותפוקות של פעילות הייצור הקיימת.

 • תיקוף ההשקעות המתוכננות

 • תחזית הפעילות והתפוקות בקו הייצור, לאחר הטמעת ההשקעות המתוכננות.

 • במסלול ייצור מתקדם: בחירה של 3-4 מדדים, אשר יצביעו על שיפור בתוצאות (תפוקות/מכירות/פחת וכד').

 • במסלול העלאת פריון: תוכנית להעלאת הפריון בלפחות 24%

 • בחירת שנת יעד להשגת היעדים שנבחרו והשוואה לפעילות הקיימת (על בסיס דוחות 2019).

 • הגשה מקוונת של התוכנית למשרד הכלכלה.

 

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

 

Enter security code:
 Security code

 

 

 

 

ניתן לפות ישירות גם במייל: [email protected]