אודי  1939

אודי גרינברג

שותף, מנהל מחלקה מקצועית

רו"ח

תל אביב - סניף ראשי והנהלה


ניסיון מקצועי

רואה חשבון מוסמך (ישראלי ואמריקאי), שותף מחלקה מקצועית. בעל ניסיון עשיר במתן יעוץ מקצועי בחשבונאות בתקינה בינלאומית, ישראלית, אמריקאית והוראות המפקח על הבנקים, בבדיקת דוחות כספיים של חברות ציבוריות ופרטיות, ליווי תשקיפים, ביצוע דיו דיליג'נס בחברות, ליווי הנפקות בארץ ובארה"ב, כתיבת חוות דעת לרשות לניירות ערך בארץ ול- SEC. בעבר עבד בסניף האמריקאי של רשת BDO  במסגרת זו נדרש לידע נרחב בכל נושאי התקינה האמריקאית והוראות ה- SEC לצורך סקירת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים של חברות ציבוריות הנסחרות בנאסד"ק וב- NYSE, סקירת תשקיפים לקראת הנפקות של חברות מקומיות וזרות ומתן יעוץ מקצועי בנושאי חשבונאות וביקורת. אודי גרינברג השתתף בדיונים ובהכנה של תקנים חשבונאיים, בכתיבה ובחיבור של ספרים, פרסומים ומאמרים מקצועיים. אודי גרינברג הרצה בעבר במספר מוסדות אקדמיים ובהווה הינו מרצה בחשבונאות פיננסית בשנת ההשלמה של המכללה למינהל. בנוסף, אודי גרינברג חבר בועדות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.