זכות הצטרפות (Tag Along)


במשפט
: הזכות להצטרף לעסקאות של בעלי מניות אחרים עם צד שלישי, בתנאים זהים ובהתאם לאחוז האחזקות. 

 

מה היא זכות הצטרפות (Tag Along)?

זכות הצטרפות ((Tag Along היא זכות חוזית, לפיה בעל המניות זכאי להצטרף לעסקת מכירה של בעלי מניות אחרים, במכירת מניותיהן לצד שלישי. בעל מניות שמעוניין למכור את מניותיו חייב ליידע את בעל הזכות, וזה רשאי להצטרף לעסקת המכירה בתנאים זהים ובהתאם לאחוז אחזקותיו (כך שיישמרו יחסי הכוחות).

מטרתה העיקרית של זכות ההצטרפות ((Tag Along היא להגן על בעלי מניות המיעוט; לאפשר להם ליהנות מעסקאות שמשיגים בעלי מניות אחרים ולממש את השקעתם. בעלי המניות האחרים עשויים למכור פחות מניות משלהם, עם זאת במקרה שמדובר במניות מיעוט, עסקאות אלו עשויות להיות משמעותיות ביותר ליכולת המימוש של בעליהן.

זכות הצטרפות עשויה להופיע בהסכמים שונים, כמו הסכם מייסדים, הסכם השקעה, הסכם רכישת מניות, תקנון חברה ואחרים. תנאי הזכאות משתנים בהתאם להסכם הספציפי, כאשר לעיתים המימוש יהיה כלפי כל בעלי המניות המוכרים ולעיתים רק כלפי חלקם.


צרו קשר עם מחלקת טכנולוגיה

Enter security code:
 Security code