זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal)

במשפט: זכות שמעוגנת בחוזה ומקנה לבעליה את ההזדמנות להסכים או לסרב להצעה עסקית (בד"כ רכישת נכס, כמו מניות), לפני שתהיה נגישה לצד שלישי.  

 

מהי זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal)?

באופן כללי, זכות סירוב ראשון (Right of First Refusal) היא זכות חוזית המעניקה לבעליה קדימות לרכישת נכס לפני שיוצע לצד שלישי; הזכות "לסרב ראשון" לעסקה. אופן יישום הזכות ופרטיה משתנים בהתאם לנכס אליו היא מתייחסת ולאופן בו היא מנוסחת בחוזה הספציפי בין הצדדים. עם זאת, פעמים רבות נקשרת זכות הסירוב לעסקאות הון סיכון של העברת או מכירת מניות (בהן הסכמי מייסדים, הסכמי שותפות, תקנון חברה והסכמי השקעה).

בהקשר זה, זכות סירוב ראשונה (ROFR) מקנה למשקיעים או בעלי המניות הקיימים את ההזדמנות להסכים או לסרב לרכישת מניות הון שמוצעות על ידי החברה, לפני שיהיו נגישות לצד שלישי; היינו, "זכות ראשונים" לקנות את המניות שבעל מניות אחר מעוניין למכור. המטרה העיקרית של סעיף כזה, היא לאפשר לבעלי המניות הקיימים למנוע את דילול הבעלות ואת כניסתם של צדדים שלישיים לחברה. הסעיף בד"כ יפטור סוגים מסוימים של מניות, כמו אלו שבקופת העובדים. נדגיש כי זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal) אינה נועדה לתת תנאים עדיפים לבעלי המניות הקיימים, אלא ראשוניות ביכולת לרכוש את המניות - באותם התנאים שהיו מוצעים לצד שלישי.

לחברות סטרטאפ מומלץ לנהל משא ומתן על זכות הסירוב מול משקיעים וקרנות הון סיכון, שעשויים לדרוש אותה כבר במסמך התנאים הראשוני (Term-Sheet). זאת משום שהיא מאפשרת למשקיעים קיימים לשלוח איתותים חזקים (שעלולים להיות שליליים) למשקיעים חדשים, וכתוצאה מכך להנמיך את הערכת השווי של החברה.

 

צרו קשר עם מחלקת טכנולוגיה:

Enter security code:
 Security code