החזר השקעה (ROI)

במשפט: דד כלכלי לבחינת כדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעה כספית (אבל לא רק); לרוב מחושב על פי רווח ההשקעה חלקי עלותה בפועל.. 

מה זה החזר השקעה (ROI)?

החזר השקעה (ROI - Return on Investment; לעיתים קרוב גם ROR - Rate of Return), הוא מדד כלכלי להערכת כדאיות פעולה שכרוכה בהשקעת כסף או משאב אחר. החזר ההשקעה (ROI) נעשה על ידי השוואה בין כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה בפועל, כאשר המדד משמש גם להשוואה בין חלופות השקעה שונות. ROI חיובי משמעותו כי הפעילות מניבה רווחים (יותר הכנסות מהוצאות), כאשר ככל שהיחס החיובי גבוה יותר כך ההשקעה כדאית יותר.

השימוש במדד החזר השקעה (ROI) משמש הן למדידת רווחיות ההשקעה והן בכדי לבחון את קצב ההתקדמות מול יעדים, מתחרים או שווקים. כלומר, ב-ROI נעשה שימוש בהקשרים עסקיים וביצועיים שונים – מדידת כדאיות ההשקעה בקמפיין דיגיטלי, בחברת סטרט-אפ, ברכישת קו ייצור ועוד. כך, למשל, כאשר מדובר בהשקעה בחברת סטרט-אפ, נהוג לחשב ROI על פי היחס שבין רווחי החברה לבין עלות ההשקעה בה.

נציין כי ה"רווח" ו"העלות" אינם בהכרח נתונים ריאליים. למשל, הרווח מקמפיין מסחרי יכול להתבטא בחיזוק תדמית המותג או נאמנות הלקוחות, שלעיתים קשה לכמת במונחים כספיים. עם זאת, לצורך חישוב ROI נהוג לקבוע גם לפרמטרים מופשטים כאלו ערכים ריאליים. למשל, "נאמנות לקוחות" מתבטאת לרוב בכמות הלקוחות החוזרים, כאשר במקרים רבים החברה תדע גם להעריך מהו ה"שווי הכספי" של כל לקוח חוזר. כעת, ניתן יהיה להמיר את הרווח "נאמנות לקוחות" לערך הראלי של לקוח חוזר, ובאמצעותו למדוד את החזר ההשקעה בפעילות השיווקית -

אם ההוצאה היא 100 ₪ עבור כל לקוח חוזר, וכל לקוח חוזר מייצר לחברה הכנסה של 125 ₪, אז נקבל ROI = 0.25.