• BDO DIGITAL

BDO DIGITAL

 

מסייעים לארגונים לגבש יכולות דיגיטליות

האסטרטגיה מניעה את השינוי, ולכן היא בעלת השפעה ישירה על ניצול ההזדמנויות וההצלחה של הארגון שלך. יישום אסטרטגיה נכונה ואפקטיבית, כולל בהיבטי הטכנולוגיה, היא הכרחית מצד אחד אולם גם מורכבת מצד שני.

יחידת BDO Digital מספקת שירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה ותחומים נוספים המאפשרים לארגונים להשיג את יעדיהם. משלב גיבוש החזון הדיגיטלי כיצד הארגון יראה בעתיד, דרך גיבוש מפת הדרכים, קשרי הלקוח, אנליטיקה מתקדמת, היחידה עובדת עם לקוחותיה כדי להגדיל את הערך ולאפשר ביצועים עסקיים משופרים.

 

השירותים שלנו נחלקים לארבעה תחומים עיקריים:

  • דאטה ואנליטיקה  (Data & Analytics)
  • ייעוץ ופתרונות לניהול חווית הלקוח  (Digital Experience)
  • חדשנות דיגיטלית   (Digital Innovation)
  • ניהול תהליכים עסקיים דיגיטליים  (Digital Processes)