מאמרים:

המדריך המלא לפרישה לפנסיה

22 אוקטובר 2020

בקצרה

בעת הגעה לגיל פרישה לפנסיה, מתגלה חשיבותו המכרעת של החיסכון הפנסיוני. אולם, רבים אינם יודעים, אך החוק קובע שורת הוראות, בהן פטור ממס לבחירת החוסך, אפשרויות היוון שונות, אפשרות לקבלת פיצויים פטורים ממס ועוד, אשר יכולות לחסוך לכם הרבה כסף. שימוש בשירותיו של יועץ פנסיוני אובייקטיבי, שאינו יכול לקבל תגמול מהגופים המוסדיים, יכול להבטיח פרישה לגמלאות במצב הכלכלי האידאלי. 

בעת הגעה לגיל פרישה (נכון להיום החל מגיל 62 עבור נשים ו – 67 עבור גברים), יצא היחיד משוק העבודה התובעני, יזכה אדם להנות מפרי עמלו במהלך השנים. במהלך השנים האמורות, עומדות לזכות היחיד שתי קצבאות עיקריות, אשר יספקו את צרכיו בגיל הגמלאות, הן קצבת הזקנה, מטעם ביטוח לאומי, וקצבת הפנסיה. בעוד על הראשונה אין ליחיד יכולת השפעה ממשית, שכן החוק קובע את התנאים והסכומים לקבלתה, ושיעורה יהא בהתאם לקריטריונים שונים, לעניין קצבת הפנסיה הדבר שונה.

 

קצבת הפנסיה

בעת פרישה לגמלאות, כאמור, תשמש התוכנית הפנסיונית כאחד ממקורות הפרנסה, ובעבור מרביתכם, ישמש כעיקרי שבהם. משכך, החיסכון הפנסיוני, תחתיו נכנסות קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, הוא בעל חשיבות מכרעת.

רובנו מודעים לחשיבות של נושא זה ברמה כזו או אחרת, ומשקיעים בו את מזמננו. בין היתר, ניתן למצוא ברשת דיונים רבים אודות המוסד בו יחסכו הכספים האמורים, הנבחן לאור התשואה השנתית אותה הוא מציג ודמי הניהול. אולם, עולה השאלה, האם בחירת הגוף המנהל את תכנית הפנסיה שלנו הוא מספיק. ככל שהעובדות הבאות חדשות לכם, ייתכן שעליכם לעשות שיעורי בית.  

 

6 נקודות שכדאי לדעת בטרם פרישה לגמלאות

כמה כסף צריך בפנסיה?  - יחס התחלופה

בשל תמהיל החסכונות הפנסיונים בעבר, הפורשים כיום מצויים תחת מספר הסדרי פנסיה שונים, בהם קרנות פנסיה ותיקות וחדשות, פנסיות תקציביות, קופות גמל וביטוחי מנהלים. בעוד חלק מאפיקי הפנסיה מעניקים את הקצבה על פי זכויות שאנו צוברים, חלק אחר של התכניות תלוי בצבירה שתושג בתום התקופה ובמקדם הקיים או שיהיה בתכנית הפנסיונית שלנו. מרבית הפורשים יגיעו לשיעור קצבה העומד על פחות מ- 70% משכר הבסיס שלהם וזאת מסיבות שונות כמו שכר נמוך יחסית בתחילת העבודה, שכר שלא היו עבורו הפקדות לפנסיה, תקופות שבהן לא עבדנו או עבדנו במשרה חלקית משיכות פיצויים ועוד.

יחס התחלופה הוא מדד פשוט שמגדיר את ההכנסות הכוללות נטו לפני הפרישה לעומת ההכנסות אחרי הפרישה, אולם הנתון החשוב באמת הוא ההוצאות הכוללות שלנו כתא משפחתי לעומת ההכנסות הכוללות שלנו כתא משפחתי, לכאורה זה נראה פשוט אולם כדי לקבל את הנתונים יש צורך בבדיקה מעמיקה שכוללת חישובי מיסוי ותשואות וכן שימוש בתורת המימון.


קיבוע זכויות – בין קצבה למענק חד פעמי

בעת פרישה לגמלאות, קיים תקציב לפטורים ממס בסכום של כ- 796,000 ש"ח נכון לשנה זו ולמעלה מ-1,000,000 ש"ח החל מ-2025–. יש לציין כי אלו שיזכו לפטור שהוצג הם רק אלו אשר לא השתמשו בפטור ממס בגין משיכת כספי פיטורין או היוונו תגמולים חייבים במס או קצבה.

את הפטור האמור ניתן לממש בעת הגעה לגיל המאוחר מבין שני הבאים, האחד הוא גיל הפרישה הרשמי לפנסיה, והשני הוא ת קבלת קצבה בפועל. לדוגמה, אישה שהחליטה להמשיך לעבוד עד גיל 65, אומנם עברה את גיל הפרישה, בהנחה  שטרם התחילה לקבל את קצבאותיה, לא תזכה למימוש הפטור האמור מכיוון שאינה מקבלת קצבה בפועל.

נקודה חשובה לעניין זה היא חוסר המודעות לפטור המדובר. לא פעם אנשים ממשיכים, בדומה לדוגמה, לעבוד גם לאחר גיל פרישה. עובדים אלו יהיו זכאים לקבל את קצבת הזקנה וכן את הפטורים ממס עבורה, על אף שיראה להם לגיטימי לשלם בעדה מס.

לשם קיבוע הזכות לפטור ממס, עליכם להגיש בקשה למס הכנסה. יש לציין כי מדובר על החלטה בעלת חשיבות רבה, שכן לאחר הגשה, ניתנים רק 120 ימי חרטה. לאחריהם, לא תהא לאותו אדם כל זכות לשנות את החלטתו.

 

היוון קצבה – פטור ממס על משיכת הכסף כמקשה אחת

למרות שהמדינה לא מעוניינת שנמשוך את כלל קצת הזקנה במכה אחת, בשל החשש שנבזבז הכל וניוותר בלא כלום, ניתן למשוך את הקצבאות העתידיות כבר היום. משיכה זו כפופה לתשלום מס, ונקראת היוון קצבה.

פעולה זו דורשת קיומה של קצבה בשיעור העומד על 4,425 שקלים לכל הפחות שמוגדרת בחוק כקצבה מינימאלית,. במידה ואנו זכאים לקצבה זו לפחות, אנו יכולים להוון את הכספים שנצברו בסכום חד פעמי. אולם, במצב זה, יפחת שיעור הזכאות שלנו לפטור על הקצבה, כלומר, נממש חלק מהפטור הכולל שלנו, ההיוון מוגבל בקבלת קצבה מינימאלית.

התשובה לשאלה האם עדיף להשתמש בפטור המדובר בעבור כספים שאנו רוצים למשוך זה עתה, לדוגמה, לשם סיוע לילד ברכישת בית או טיסה בעלות יקרה לחו"ל, או להשתמש בפטור להקטנת שיעור תשלום המס בכל חודש, תלוי הן בהיקף הכספים שאנו מעוניינים למשוך והן בשיעורה של קצבת הפנסיה החודשית.

 

לא רק בעת משיכה – הגדלת שיעור הקצבה החודשית

לעיתים, יתגבש מצב הפוך מהמצב שצוין לעיל, בו אתם מעוניינים לממש את החיסכון הגדול שברשותכם, אולם לא בדרך של פדיון חד פעמי, אלא כקצבה חודשית. את הפעולה האמורה ניתן לממש, יש שתי דרכים אפשריות לביצועה.

ראשית, עומדת האפשרות להפקיד יתרה כספית שברשותכם לתכנית קצבה בחברת ביטוח או קרן פנסיה. באופן זה, תזכו לקבל קצבה, כפי שיגדיר מוסד החיסכון הפנסיוני, למשך כל ימי חיינו ועל פי בחירתנו גם חיי בן/בת הזוג ובחלק מהמקרים להגדיר תקופה מינימאלית לקבלת תשלומים מלאים מהקרן – לדוגמא קבלת קצבה לתקופה שלא תפחת מ-240 חודשים.

דרך פעולה נוספת העומדת לרשותכם היא יצירת מעין הוראת קבע מהחיסכון אליכם. באופן זה, תוכלו לקבל את הסכום הכספי כפי שתקבעו מדי חודש. יש לציין שבאפיק זה עליכם להיזהר, שכן בניגוד לדרך משיכת הקצבה שתוארה לעיל, בדרך זו הכסף יכול להיגמר. אולם, ניהול נכון של הכסף בדרך זו, יוכל לאפשר סכום כספי נוסף על זה של התכניות הפנסיוניות, ולהשאיר בנוסף את יתרת הסכום ליורשים החוקיים.

 

שוק ההון והפנסיה – פרישה בעתות משבר

ישנם לא מעטים אשר פרשו לגמלאות בעיצומו של משבר הסאב פריים וכן כאלו שפרשו בימי הקורונה בני ימינו. אותם גמלאים חזו בירידת הקצבה  מהתכנית הפנסיונית  שלהם, זאת בשל העובדה שבתכניות שהחלו לאחר 1991, הכספים המופקדים בחסכונות הפנסיוניים, נסחרים בשוק ההון באופן שוטף. לא פעם עולה השאלה כיצד ניתן להתגבר על בעיה זו.

הפעולה המומלצת במצבים הללו עיכוב תחילת תשלומי קצבת הפנסיה עד שהתשואות יחזירו את היתרה לסכום המקורי או דומה לו – כל זאת במידה האפשר כמובן. הפועלים בדרך זו יזכו להעלות את קצבת הפנסיה שלהם, שכן קרן החיסכון תמשיך להיסחר בשוק ההון, ובדרך כלל תעלה בחזרה את ערכה לאחר זמן מה.

 

עצמאיים – חסכון עצום

בניגוד לימים אלו, בהם מחויבים עצמאיים, על פי חוק, להפריש כספים לקופת הפנסיה, זאת בניגוד לעבר. הסיבה העיקרית לחשיבות החסכונות הפנסיונים, בהם, בנוסף לקרנות הפנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים, היא שלל יתרונות המיסוי שאלו מעניקים.

ככל שהיחיד מפקיד עד 2,900 שקלים מדי חודש בחיסכון (נכון ל-2020), הוא יזכה לקבל הטבות מס משמעותיות שיכולות להגיע לעד 40% ויותר מהסכומים שהופקדו וזאת אם קיימת חבות לתשלום מס. במילים אחרות, אותו חוסך יקבל בגין. כמו כן, הרווחים כתוצאה מתשואות הקרן במרוצת השנים, יהיו פטורות מתשלום מס רווח הון. לשם המחשה, במקום לשלם על כל 10,000 שקלים שהרוויחה הקרן 2,500 שקלים, לא תיאלצו לשלם כלל, בנוסף לכל זאת תוכלו ליהנות מההטבות שמגיעות לפורשים לפנסיה כפי שתואר קודם לכן .

 

אם חידשנו לכם – המלצת הכותב

כפי שראינו, ישנן דרכים רבות לשפר את מצבו של החיסכון הפנסיוני (ובמאמר זה תוארו רק חלק מהן), אשר נועד לכלכל אותנו בימי הפרישה. ייתכן שחלקכם יחליט ללמוד את התחום על בוריו ואף יצליח בכך, אולם, סיבוכיות הגדולה, חוסר הידע הבסיסי של רובנו בתחום, ומעל לכל, עצם העובדה שזמן שווה כסף, יכולים להוביל אתכם לפתרון נוח ופשוט. שמו של הפתרון האמור הוא יועץ פנסיוני.

 

יועץ פנסיוני וייעוץ פרישה לפנסיה

תפקידו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי, כנובע משמו, הוא ייעוץ. הוא אינו יכול למכור מוצרים פנסיונים, ומשכך, אינו מועסק מטעם הגופים המשמשים לחיסכון או מקבל מהם תגמול כלשהו. עובדה זו בעלת חשיבות מכרעת, שכן בשל האובייקטיביות, יוכל היועץ הפנסיוני האובייקטיבי להנחות אתכם לבצע את ההחלטות הטובות ביותר בשבילכם, ללא משוא פנים או ניגוד אינטרסים שיחסכו לכם לא מעט כסף.

ישנם מספר מאפיינים מכריעים לבחירת יועץ פנסיוני. הראשון, ואולי החשוב ביותר מבניהם, הוא וותק וניסיון. בדומה למקצועות אחרים הקשורים לחוק, דוגמת עורכי דין ורואי חשבון, גם בתחום הייעוץ הפנסיוני וותק מוביל לידע רב יותר. משכך, וותק רב יוביל במרבית המקרים גם לנקודה השנייה עליה יש לעמוד, היא מקצועיות. מומלץ לבחור ביועץ פנסיוני מקצועי ומומלץ, אשר עובד בהיקפים גדולים, דבר המעיד על ביקוש לשירותיו.

 

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות מלאו פרטיכם

 

Enter security code:
 Security code

תכנון מוקדם של פרישה לפנסיה יכול לשפר משמעותית את מצבכם הכלכלי בתקופת הפנסיה

למדו איך