תחזית הביקוש לחשמל - 2030

חן הרצוג, שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting |

29 יולי 2021

 

תחזית הביקוש לחשמל - העלייה בשימוש בכלי רכב חשמליים והשינויים בהרגלי צריכת החשמל יובילו עד 2030 למחסור בחשמל, בעיקר בשעות הערב.
 
נוכח המהפכה במשק האנרגיה – בדגש על כניסה מאסיבית של כלי רכב חשמליים, חישמול מערכות התחבורה הציבוריות (רכבת ישראל, רכבות קלות, מטרו, אוטובוסים)  וחשמול סקטורים רבים כמו תעשייה, משקי בית, מים ואחרים, הביקוש לחשמל יגדל בקצב של כ-3.5% לשנה. המעבר לאנרגיה חשמלית תורם להקטנת פליטות ולהוזלת עלויות, אולם מחייב שינוי באופן תכנון משק האנרגיה תוך הבטחה כי לישראל תהיינה יכולות כושר ייצור חשמל מספקות שיענו על הצרכים הצפויים העתידיים. 
 
חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי בפירמה מנתח את הביקוש לחשמל את ואת הפערים אל מול תחזית משרד האנרגיה.