This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • מאפקטיביות לאימפקט
    כנס העשור לאפקטיביות במגזר החברתי

מאפקטיביות לאימפקט
כנס העשור לאפקטיביות במגזר החברתי

תאריך: 23 מאי 2018
שעות: 08:15 - 13:30
ביתן 2, גני התערוכה
שדרות רוקח 101
תל אביב  
הוראות הגעה

  • מאפקטיביות לאימפקט
    כנס העשור לאפקטיביות במגזר החברתי

בחסות:

 

23.5.2018 | 8:15-13:30 | ביתן 2, גני התערוכה, תל אביב


לוז הכנס:

מנחה: גיא בייגל, מנכ"ל מידות

08:15-09:00 התכנסות וכיבוד קל

09:00-09:15 דברי פתיחה:
רו"ח אורנה גרדמן, שותפה ויו"ר פורום המלכ"רים, BDO
גב' אושיק פלר-גיל, יו"ר מידות

09:15-10:45 מושב ראשון: מתקדמים לאימפקט
פיתוח> מדידה> הטמעה

פיתוח שירותים חברתיים מכווני אימפקט והטמעתם ברמה הלאומית
ד"ר סיגל שלח, מנכ"לית ג'וינט ישראל הנכנסת
מדידה חברתית מוכוונת אימפקט – דוגמאות מהשטח
בהשתתפות:
יפעת סלע, מנכ"לית עמותת אלומה
קרן מורג, מנכ"לית שותפה, מיזם קולקטיב אימפקט, השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית
יהונתן שוורצמן, מנהל תחום ההתנדבות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מנחה: שרון לבל לנדה, מנהלת תחום יעוץ ומדידה חברתית, מידות
הענקת אות האפקטיביות לעמותה אפקטיבית
להכיר את השדה החברתי

השקת המפה החברתית גרסה 2.0
שבי קורזן, מנכ"לית הסדנא לידע ציבורי

10:45-11:15 הפסקת נטוורקינג

11:15-13:00 מושב שני: סוגיות בעשייה חברתית
Storytelling עם אימפקט – לתקשר נכון את ההשפעה החברתית

הילה זבדצקי, מנהלת מחלקת הדרכה, Leave a Mark
הענקת ציון לשבח למיזם חברתי בעל אימפקט חברתי מדיד
אפקטיביות רגולטורית – מגמות ושינויים ברגולציה לארגונים חברתיים

בהשתתפות:
רו"ח אבי פרקש ורו"ח חני עמר, שותפים בפירמת BDO
עו"ד אביטל שרייבר, סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)
הענקת אות האפקטיביות למשקיע חברתי פרטי 
על אימפקט אישי ואימפקט חברתי

צופית גרנט, שחקנית ויוצרת, אשת טלוויזיה ונשיאת "אנוש"

13:00 סיום הכנס

13:00-14:00 למעוניינים:
סדנת העמקה בנושא המפה החברתית
מפגשי ייעוץ אישיים, עפ"י רישום מראש

 

*ההשתתפות אינה בתשלום, אך כרוכה בהרשמה מראש

להרשמה:

Enter security code:
 Security code