Connect & Invest

תאריך: 18 מאי 2022
שעות: 10:00 - 12:00
ZOOM
Wabinar
Join us, ישראל  

  • תוכן

הרשות לעידוד השקעות בגרמניה בשיתוף עם BDO Israel מתכבדת להזמינכם לוובינר שני בסדרה השם דגש על
פתרונות מימון והיבטים מיסויים ומשפטיים של הקמת נציגות מקומית בגרמניה.


 הוובינר יהיה בהשתתפות הנספחת המסחרית של גרמניה בישראל, משרד הכלכלה הגרמני ומרכזי יזמות וחדשנות בצפון גרמניה. 
סמנכלי כספים, עורכי דין, יזמים, חברות וסטרטאפים בתחומי מדעי החיים, בריאות וביוטק מוזמנים להצטרף וללמוד מקרוב על התמיכה הממשלתית הגרמנית ומענקים, פתיחת חברה והיבטים מיסויים בהפעלת נציגות מקומית בגרמניה, על צפון גרמניה ועל מחוז שלזוויג הולשטיין אשר מהווה מרכז מיוחד בתחום מדעי החיים. 
 

יום רביעי | 18.5.22 | 10:00-12:20 | ZOOM

 

לפרטים והרשמה