מאמר:

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 – השלכות על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016

02 ינואר 2017

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק").

במסגרת החוק, נקבע, בין היתר, כי יופחת שיעור מס החברות בשנת המס 2017 ל-24% ובשנת המס 2018 ואילך ל-23% (במקום 25% כיום). בנוסף, הופחת שיעור מס החברות על הכנסה מועדפת של מפעל מועדף באזור פיתוח א' מ-9% ל-7.5% החל משנת 2017.

לחוזר המחלקה המקצועית - לחץ כאן.