מאמרים:

תחזית הביקוש לחשמל: 2021- 2030

30 יוני 2021

נוכח המהפכה במשק האנרגיה – בדגש על כניסה מאסיבית של כלי רכב חשמליים, חישמול מערכות התחבורה הציבוריות (רכבת ישראל, רכבות קלות, מטרו, אוטובוסים)  וחשמול סקטורים רבים כמו תעשייה, משקי בית, מים ואחרים, הביקוש לחשמל יגדל בקצב של כ-3.5% לשנה. המעבר לאנרגיה חשמלית תורם להקטנת פליטות ולהוזלת עלויות, אולם מחייב שינוי באופן תכנון משק האנרגיה תוך הבטחה כי לישראל תהיינה יכולות כושר ייצור חשמל מספקות שיענו על הצרכים הצפויים העתידיים. 

תחזית הביקוש הנוכחית לחשמל אשר עודכנה לאחרונה בשנת 2018 וצופה גידול של 2.8% בצריכת החשמל השנתית, מתבססת ברובה על מגמות עבר כמו הגידול בתמ"ג אך מתעלמת משינויים טכנולוגיים, מבניים ורגולטורים המגדילים את משקל החשמל בסל האנרגיה. מהעבודה עולה כי לצד עלייה של כ-2.8% לשנה בביקוש לחשמל בענפי הליבה כמו משקי בית, תעשייה, צריכה ומסחר צפויה עלייה נוספת של כ-1.7% בעקבות הגידול בהתפלת מים וחישמול סקטור התחבורה לאור כניסת רכבים חשמליים, אוטובוסים חשמליים, חשמול רכבת ישראל, הקמת קווי רכבות קלות בתל אביב, ירושלים והצפון והקמת המטרו.

חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי בפירמה מנתח את הביקוש לחשמל את ואת הפערים אל מול תחזית משרד האנרגיה.