מאמרים:

דו"ח אחריות תאגידית - בנק לאומי 2021

02 יוני 2022

חן הרצוג, שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting |
ליהיא יוקלה, מנהלת יחידת ה- ESG |אנו גאים להמשיך וללוות את בנק לאומי בעשייתו לקידום עולם ה- ESG ובפרסום הדוח ה-13 של החברה הסוקר את פעילות הבנק לשנת 2021. הדוח מכיל את פעילות הבנק, הישגיו וחזונו לקידום ערכים למען חברה ישראלית טובה יותר.

הבנק קבע לראשונה יעדים כמותיים משמעותיים ארוכי טווח העוסקים במגוון תחומים מעולם ה-ESG  כמו ייצוג נשי בדירקטוריון, שיעור קליטת עובדים מאוכלוסיות בתת ייצוג וצמצום פליטות הפחמן הדו חמצני.

בשנת 2021 הגדיל הבנק את היקף האשראי שהועמד לקידום סביבה ירוקה לכ-12.1 מיליארד שקלים. היעד לשנת 2030 הוא להגדיל את המימון וההשקעות בפרויקטים המקדמים סביבה ירוקה לסכום של כ-35 מיליארד שקלים.

כשחקן משמעותי בשוק הפיננסי ובבנקאות בפרט, לאומי מכיר באחריות ובמחויבות ליצירת השפעה מהותית בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי ע"י התייחסות לסיכוני האקלים, האתיקה העסקית ושיווין מגדרי.

לקריאת הדו"ח המלא >>

צרו קשר עם המומחים שלנו >>