מאמרים:

היערכות לקראת תום שנת המס 2021

25 נובמבר 2021

הרינו מתכבדים להגיש בזאת את עלון המידע: היערכות לקראת תום שנת המס. במסגרת עלון מידע 
זה נסקרו על ידנו סוגיות מס מסוימות, אותן ראינו כרלוונטיות להיערכות לתום שנת המס הנוכחית 
​ולתחילת שנת המס החדשה. לאור מורכבותן של חלק מסוגיות אלה, נמליץ על התייעצות עם מומחה מס בטרם ביצוע פעולות ההיערכות לתום שנת המס. 
לקראת תום שנת המס הנוכחית התבשרנו על אישורו בקריאה שניה ושלישית של חוק ההסדרים  לשנים 2021 – 2022. מטבע הדברים, מרבית סוגיות המס אשר הוזכרו כסוגיות שיטופלו במסגרת חוק ההסדרים נדחו להליכים פרטניים שיידונו בנפרד.
אכן, הטיפול הפרטני בכל אחת מסוגיות אלה הינו מוצדק, ובוודאי שחוק ההסדרים אינו דבר החקיקה הרלבנטי לביצוע רפורמת מס מקיפה. עם  זאת, כידוע לכל, דין המס הישראלי טעון רפורמה מקיפה שתביא לפישוט ולהתייעלות בהליכי המיסוי בישראל ההופכים למורכבים ולקשים ליישום מדי שנה בשנה.
שתי סוגיות מס אשר זכו לטיפול במסגרת חוק ההסדרים נוגעות למיסוי הרווחים הכלואים של החברות שקיבלו פטור ממס מכוח החוק לעידוד השקעות הון וכן הרפורמה בהטבות המיסוי לשכירות למגורים ארוכת טווח שנועדה בין היתר להביא לשיפור בתנאים של שוכרי הדירות. 
במישור הבינלאומי יש לצפות כי הודעתו של ארגון ה- OECD מיום 8 באוקטובר 2021 שתכליתה עצירת התחרות שנפתחה בין מספר מדינות לשם משיכת קבוצות רב לאומיות למעבר לשטחן בדרך של הפחתת מיסים. תוכנית ה- OECD  בעניין זה כוללת הן מתן זכות מיסוי גם למדינות בהן נצרכים השירותים הגלובליים (ולא רק למדינות בהן "מיוצר" הרווח) והן הטלה של מס חברות מינימלי של 15%. מובן כי יש לצפות להתאמות בדין המס הישראלי בעקבות הודעת ה- OECD, וזאת הן בנוגע למדיניות מחירי ההעברה החלה והן בנוגע להיקף ההטבות המוצע בישראל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.
כתמיד, לא נותר לנו אלא להמליץ לקוראינו להמשיך ולהתעדכן בתיקוני החקיקה, בעדכוני הפסיקה ובחוזרים המקצועיים, שללא ספק עתידים להמשיך ולטלטל את דין המס הישראלי. אנו תקווה כי תמצאו עניין בסוגיות המס המובאות במסגרת עלון מידע זה, ונשמח לעמוד לרשותכם למתן מידע נוסף וייעוץ פרטני ככל שנתבקש.


ליצירת קשר עם המומחים שלנו