מאמר:

חוזר 3 – השלכות היפרדות אנגליה מהאיחוד האירופי

19 דצמבר 2016

כידוע, במשאל עם שהפתיע רבים, החליטו האנגלים על היפרדות מהאיחוד האירופי. ואכן, לאחרונה קבע בית המשפט העליון באנגליה כי הפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון (אשר פותחת את המשא ומתן עם האיחוד האירופי על תנאי ההיפרדות) מחייבת את אישור הפרלמנט, אולם על פי פרסומים, הצפי הוא כי הפרלמנט לא יקבל החלטה הנוגדת את תוצאות משאל העם. גם לאחר אישור הפרלמנט נראה כי התהליך יימשך פרק זמן לא מבוטל לנוכח הצורך בהיערכות צוותים מתאימים באנגליה וכן המתנה לבחירות בגרמניה וצרפת הצפויות להיערך בשנת 2017. עם הפעלת סעיף 50 משך המשא ומתן הינו שנתיים, אלא אם יוארך.

בסיכומו של דבר, תהליך ההיפרדות כנראה ייקח כמה שנים, אולם המהלך צפוי להשפיע באופן ישיר על חברות ישראליות בין היתר בהיבטי מע"מ ומכס, ומומלץ להיערך לכך מבעוד מועד. כפי שפורסם על ידי רשות המס האנגלית (HMRC), עד לגיבוש תנאי הסדר ההיפרדות, ימשיכו לחול על אנגליה הכללים החלים על המדינות החברות באיחוד האירופי.

להלן עיקרי ההשלכות העשויות להיות רלוונטיות עם השלמת ההיפרדות:

בתחום המכס – אנגליה, כחברה באיחוד האירופי, חתומה על שורה של הסכמי סחר חופשי עם מדינות שונות וביניהן ישראל. באופן עקרוני, ההיפרדות מהאיחוד האירופי מוציאה את אנגליה מתחולתו של הסכם הסחר החופשי עם ישראל, המאפשר כיום סחר בינלאומי בטובין בין ישראלי לבין מדינת אנגליה, תוך מתן הטבות הגלומות בהסכם (בדרך כלל פטור ממסי ייבוא). חברות ישראליות אשר פעילותן מבוססת על ייצוא מהותי של טובין לאנגליה או ייבוא טובין ממנה, צריכות לבחון אם אותם טובין עשויים להיות כפופים לחבות במסי ייבוא בהיעדר הסכם הסחר החופשי, ולהיערך בהתאם. על אף שייתכן שאנגליה תחליט בצורה וולונטארית, במסגרת דינה הפנימי, ליישם את הטבות הסכם הסחר החופשי על מדינות עמן היה הסכם כאמור, נראה כי לאור אינטרס ההדדיות, יידרש משא ומתן חדש מול המדינות הרלוונטיות העשוי לקחת שנים, ולכן מדובר באי וודאות לא מבוטלת.

בתחום המע"מ – משמעות ההיפרדות מהאיחוד האירופי היא שמי שרשום כעוסק באנגליה לא יוכל עוד ליהנות ממסחר בטובין בין אנגליה לבין מדינות החברות באיחוד האירופי ללא צורך בהליכי ייבוא וייצוא, תוך דיווח ללא מע"מ על מכר הטובין (בהתקיים התנאים המתאימים) ודיווח במנגנון ה"רברס צ'ארג'" בקניית הטובין. כלומר, מסחר בטובין בין אנגליה לבין המדינות החברות באיחוד האירופי יהיה כרוך במעבר דרך רשויות המכס, על כל המשתמע מכך, הן מבחינת עלויות, הן מבחינת זמני משלוח ותפעול הליכי הייבוא והייצוא, והן מבחינת קיום האפשרות כי יחולו מסי ייבוא. יתרה מכך, מסחר של טובין בין אנגליה לבין מדינות האיחוד האירופי יהיה כרוך בתשלום מע"מ בייבוא בשיעור החל במדינה אליה מייבאים (למשל עשוי להגיע עד 27% בייבוא להונגריה), זאת חלף המצב השורר כיום ואשר, בתנאים המתאימים, אינו כרוך בתשלום מע"מ כלשהו.