This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

 האיחוד האוטומטי עשוי לפגוע בפנסיית השארים

01 דצמבר 2016

בקצרה

התיקון לחוק קופות הגמל בא להבטיח שלא תשלמו דמי ניהול מיותרים עבור חשבונות פנסיה שאתם כבר לא מפרישים אליהם, ומחייב את קרנות הפנסיה לאחד עבורכם חשבונות לא-פעילים באופן אוטומטי. אולם האיחוד האוטומטי עלול גם לפגוע בכם ולהוביל לירידה בגובה התשלומים שיקבלו בני המשפחה שלכם ("השארים") במקרה שחלילה תלכו לעולמכם, ולכן מוטב לשקול היטב את ההשלכות לפני שמאחדים את החשבונות.

איחוד חשבונות על פי חוק

הסברה הרווחת בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני שלנו, היא שדמי הניהול הם חזות הכול. למדנו להאמין שדמי הניהול חשובים יותר מרמת השירות, מהתשואות ומהטיפול בתשלומים ובתביעות. אולם ריצה מהירה להשגת דמי ניהול נמוכים, עלולה לגרום לעיתים גם לתאונות. 

תיקון 13 לחוק קופות הגמל, שאושר לפני כשנה, קובע כללים מחייבים לקרנות הפנסיה לאיחוד חשבונות. תיקון החוק קובע כי לכל עמית שמפקיד כספים באופן שוטף לקרן מסוימת וקיימים לו בנוסף חשבונות לא פעילים בקרנות אחרות, להן הפסיק להפריש כספים - תינתן הודעה בדבר הכוונה לאחד את כל חשבונותיו לקרן הפנסיה הנוכחית. בהמשך, עמית שלא יודיע על התנגדות תוך פרק זמן של 45 יום, יאוחדו חשבונותיו. הצפי הוא  שאיחוד הכספים יתקיים ברובם הגדול של המקרים.

 

מטרת האיחוד האוטומטי בקרנות הפנסיה

מצב זה, בו קיימים לחוסך חשבונות לא פעילים בקרנות פנסיה, הפך נפוץ למדי בשנים האחרונות; בין השאר, לאור תרבות החלפת מקומות העבודה במהלך השנים, אגב הצטרפות לקרן פנסיה שונה מזו שהעובד חסך בה עד לאותו מועד, שינוי קרן הפנסיה עקב מתן הטבות בדמי הניהול או מכל סיבה אחרת. במקרים רבים, העובד שעבר לקרן פנסיה אחרת, לא העביר את החיסכון שצבר בקרן הקודמת עד לאותו מועד, אל קרן החדשה אליה הצטרף.

בעיקרון, מטרת המהלך היא לאפשר את הוזלת דמי הניהול שמשלם העמית, שכן ברוב המקרים, עם הפסקת ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה, מתבטל תוקף הטבות דמי הניהול שקיבל החוסך בקרן - הטבות שניתנו במקרים רבים דרך מקום העבודה - ודמי הניהול עולים למקסימום המותר לגבייה בקרנות הפנסיה, כלומר 0.5% מהצבירה בחישוב שנתי. איחוד הכספים באמצעות העברתם לקרן בה העמית מפקיד באופן שוטף, יאפשר לחוסך לקבל את אותם התנאים גם לגבי הכספים ה"ישנים" שהועברו מהקרנות הקודמות בהן חסך.

עד כאן נראה טוב, אלא מה?

 

הבעיה: פנסיית השארים

לא נראה כי נלקחה בחשבון הפגיעה הגדולה שעלולה להיווצר במקרים רבים בפנסיית השארים, בעיקר בחשבונות שנחסכו בהם סכומים גבוהים בקרן הישנה ושהחוסך הפסיק את הפקדותיו אליה לתקופה העולה על 5 חודשים, שלאחריה מתבטל הכיסוי הביטוחי על אותה הקרן.

אם ניקח למשל את אלימלך, שחסך בקרן פנסיה במשך קרוב ל- 18 שנה סכום של כ-400,000 ₪ (כולל הרווחים שנצברו על ההפקדות). בשנת 2013 עבר אלימלך לקרן פנסיה חדשה, שהציעה לעובדים במקום עבודתו דמי ניהול נמוכים יותר (רק 0.2% מהצבירה), אך שכח/לא טרח/לא נאמר לו להעביר את היתרה הצבורה מהקרן הקודמת שנוהלה במקביל.

יודגש כי, בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה, 5 חודשים לאחר המעבר האמור, פקעו זכויות הביטוח של אלימלך בקרן הישנה והוא הפך לעמית לא פעיל. אולם, כעת הוא מבוטח בביטוח נכות ושארים בקרן הפנסיה החדשה.

יום אחד, במהלך 2016, מקבל אלימלך הודעה על איחוד חשבונו בקרן הישנה עם חשבונו בקרן החדשה, לאור ההנחיות החדשות בחוק. אלימלך (כמו רוב החוסכים), לא מתעמק בעניין, לא מביע התנגדות והאיחוד מבוצע.

במהלך 2017 נפטר אלימלך למרבה הצער, בעודו עמית פעיל. במועד הפטירה, סך הכספים שנצברו בקרן הישנה (והועברו בעת האיחוד) עמדו על 450,000 ₪. נניח גם כי אלמנתו הנה בת 55 במועד הפטירה.

ועכשיו נראה מה קרה לפנסיית השארים של אלמנתו:

 

חסכון מחד – הפסד מאידך

מאחר והעביר את הכספים מהקרן בה חסך בעבר, הרי שיש לו רק קרן פנסיה אחת ממנה תקבל האלמנה את פנסיית השארים, בהתאם לגובה השכר המבוטח, מסלול החיסכון, גילו של אלימלך ז"ל בעת הצטרפותו לראשונה כעמית בקרן החדשה וגילה של האלמנה. יצוין כי במקרים רבים, ככל שההצטרפות נעשית מאוחר יותר (ובעיקר אם היא נעשית לאחר גיל 45-50), שיעור פנסיית השארים יורד, כך שצפוי שפנסיית השארים של האלמנה תהיה נמוכה יחסית לעומת הפנסיה שהייתה מקבלת אילו היה אלימלך נשאר באותה הקרן ללא שינוי.

נניח לצורך הדוגמא כי שכרו המבוטח של אלימלך היה 15,000 ₪ בעת פטירתו והוא היה בן 57 במועד הצטרפותו לקרן החדשה. כמו כן, הוא הצטרף למסלול הכללי (שהוא מסלול ברירת המחדל). בהתאם לאמור, ובהסתמך על נתוני התקנון של אחת מקרנות הפנסיה הגדולות במדינה, תעמוד הקצבה החודשית של אלמנתו על 5,175 ₪ לחודש.

עם זאת, לולא היה מאחד את הכספים, הייתה אלמנתו של אלימלך מקבלת בנוסף לפנסיה מהקרן החדשה גם פנסיית שארים לה הייתה זכאית כאלמנת "עמית לא פעיל" מהקרן הישנה. בהתאם לנתונים שבדוגמא שניתנה, הייתה פנסיה נוספת זו עומדת על סך של כ- 2,000 ₪ לחודש, כל חודש עד סוף חייה, כלומר -7,175 ₪ לחודש.

מדובר בהפרש של 39% בפנסיה החודשית ובסכום כולל שיכול להגיע למאות אלפי שקלים לאורך חייה. זאת לעומת הנחה שנתית בחשבון הפנסיה, שקיבל אלימלך ז"ל, בסך של אלף ומאתיים ש"ח לשנה, לערך, עקב איחוד החשבונות. 

מכאן, שרצוי לשקול היטב את ההשלכות לפני שמאחדים את הקרנות באופן אוטומטי.


 

צרו קשר עם המומחים שלנו לחיסכון פנסיוני