This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מגזר קרנות הגידור

02 אפריל 2017

 
בקצרה

מגזר קרנות הגידור בישראל נמצא בצמיחה מתמדת. מאחר והוא אינו כפוף לרגולציה, מנהלי הקרנות פנויים להתמקד בניהול השקעותיהם ללא הפרעות – אולם ליווי מקצועי בכל הנוגע להסכמי השקעה והיבטי המס השונים הכרוכים בניהול קרן גידור, הוא פקטור משמעותי במקסום מבנה הקרן והתאמתו למאפיינים הייחודיים שלה (קהל המשקיעים, ארצות הפעילות, אסטרטגיות המסר, מס הכנסה וכו').

 

בדומה למתרחש בעולם גם בישראל תעשיית קרנות הגידור התפתחה וצמחה בשנים האחרונות ומונה כיום עשרות קרנות אשר חלקן רשומות בישראל וחלקן באזורים שונים כגון איי קיימן, דלוור, איי הבתולה ועוד.
רישומה של קרן במדינות שונות הינה בדרך כלל פועל יוצא של אוכלוסיית יעד המשקיעים אליה מכוונת הקרן תוך נסיון להתאים את משטר המס למשקיע.

 

בין קרן גידור לקרן נאמנות

קרן גידור חולקת, למעשה, מספר נקודות דמיון או השקעה עם קרן נאמנות:

  • הן קרן גידור והן קרן נאמנות הן בעלות ציבור משקיעים, המחזיקים ביחידות הקרן. קרן הגידור משקיעה, למעשה, בין היתר, גם בנכסים סחירים שונים - כפי שעושה קרן הנאמנות.
  • קרן גידור מנוהלת על ידי מנהל השקעות, שמנהל תיק השקעות אחד עבור ציבור בעלי יחידות (משקיעים) וכך, למעשה, יכולה להתנהל גם קרן נאמנות – ע"י שכירת שירותי ניהול השקעות עם מנהל השקעות חיצוני, דוגמת כמה ממנהלי קרנות הנאמנות המובילים בארץ.

 

היתרונות של הוואקום הרגולטורי

קרנות הגידור הינן בעלות עולם תוכן נרחב מאוד של השקעות ואסטרטגיות, מאחר והן פועלות בוואקום רגולטורי – הן אינן בעלות או כפופות למגבלות מכוח רגולציה כזו או אחרת, בכל הנוגע לאסטרטגיות, חשיפות, שווקים, סוגי נכסים ו/או תמהיל השקעות.

כחלק מכך, מגזר קרנות הגידור (או שמא שותפויות הגידור), הוא תעשיה שאינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. קרן גידור אמורה לייצר אלפא חיובית, בדרך כלל בכל מצבי שוק ההון (ולאו דווקא בעת גאות בשוק ההון המקומי או שוק אחר), ובהיעדר רגולציה - מנהלי הקרנות יכולים להתמקד נטו בניהול השקעותיהם.

כמו כן, קרן גידור, בניגוד לקרן נאמנות, אינה פועלת לפי תשקיף - אלא לפי הסכם שותפות אשר בו מתוארכת מדיניות ההשקעות הרחבה ביותר, שיכולה לשלב אסטרטגיות השקעה שונות לשווקים שונים, וכן, להחליף את אלו מדי תקופה או במועד עליו יחליט השותף הכללי.

 

קרנות הגידור בישראל: מגזר בצמיחה

מגזר קרנות הגידור בארץ הינו מגזר שהולך וצומח וצובר עוד ועוד קרנות, על אף שהוא לא זכה להד תקשורתי ו/או לאמצעי פרסום כלשהו. לאחרונה אנו עדים לניסיון לעורר את שוק ההון הישראלי ומחזורי המסחר בבורסה המקומית. ניסיון שמלווה בהמלצות שונות, ביניהן ניתן לחזות ברצון הבורסה המקומית, והעומדים בראשה, בעידוד קרנות גידור מקומיות, המשתמשות במודלים ממוחשבים, לסחור בארץ, תוך העמדת מתחם שרתים בבית הבורסה החדש.

ההתרכזות של השותף הכללי בניהול השקעות ולא בעודף הרגולציה הקיימת היום בשוק ההון, יכולה להיעשות ועדיף שתעשה בשילוב עם גוף מלווה שהינו בעל ניסיון והבנה בתחום, שיוכל את מנהל ההשקעות/השותף הכללי בצעדיו בהקמת האופרציה של קרן גידור חדשה והמסגרות המתאימות - הן מבחינת הסכמי השקעה והן מבחינת הצד המיסויי (דוגמת כללי ה- FATCA).

ממש כפי שהקרן היא גוף ייחודי, הרי שלכל קרן גידור קיים מבנה ייחודי שלוקח בחשבון את סוגי המשקיעים בקרן, ארצות הפעילות, אסטרטגיות המסחר השונות, חוקי מס הכנסה וכיוצב'; כאשר על מנת למקסם את מבנה הקרן – יש לקחת בחשבון שיקולים רבים, שאת חלקם מנינו לעיל.


 

צור קשר עם המומחים שלנו לקרנות גידור