This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

האם גם אתם יכולים להקטין את תשלומי החובה של העסק?

19 ינואר 2017

יואל טולדנו , ראש אשכול בני ברק |
בקצרה

עצמאים רבים יכולים, ללא השקעת זמן רב או מאמץ גדול, להקטין את התשלומים לביטוח לאומי או לחסוך בתשלומי המע"מ

  • בעת פתיחת עסק חדש, עמידה בקריטריונים של "עצמאי שאינו עונה להגדרה" תאפשר להימנע מתשלום ביטוח לאומי עד להכנסות בגובה של כ-28 אלף ₪ בשנה.
  • רישום כעוסק פטור יאפשר להימנע מחבות מע"מ על הכנסות שמתחת לתקרה השנתית הקבועה בחוק (כ-98 אלף ₪). לעיתים יהיה עדיף להירשם כעוסק מורשה ולכן מומלץ, בכל מקרה, להתייעץ קודם עם רו"ח מומחה.
  • לבעלי הכנסות מחו"ל, פנייה לביטוח לאומי באמצעות רואה חשבון תאפשר להחיל את החישוב שקבוע בחוק ביטוח לאומי - 12% אחרי פטור של 25% מהשכר הממוצע במשק – במקום החישוב האוטומטי של 16.23% כמו הכנסה מעבודה בישראל.
  • חלוקת הכנסה פסיבית (למשל, שכירות על דירה) בין שני בני הזוג, תאפשר לשניהם ליהנות מפטור ביטוח לאומי בגין הכנסה פסיבית עד לגובה של 25% מהשכר הממוצע.
  • הקדמת מועד הדיווח למע"מ תקדים גם את ההחזרים ובכך תקל על התזרים של עסקים שמדווחים באופן דו-חודשי, במיוחד אם ההחזרים שלהם גבוהים. ניתן לבקש לדווח אחת לחודש באמצעות רואה חשבון.

אם כן, יש דרכים רבות בהן ניתן להקל על עצמאיים גם בתשלומי החובה. עם זאת, כדאי לבצע בדיקה רבעונית של היקף ההכנסות והתשלומים בעסק ולהיוועץ ברואה חשבון לבחינת האופציות המתאימות.

 

יוצאים לדרך עצמאית?

עצמאים רבים בעלי עסקים קטנים ובינוניים לא בודקים את אופן החישוב של הסכומים הנגבים מהם מביטוח לאומי. אחרים שמקימים עסקים קטנים ויוצאים לדרך עצמאית, לא בוחנים לעומק את ההחלטות המתקבלות בזמן פתיחת עסק עצמאי. החלטות אלו יכולות, בחלק מהמקרים, לחסוך אלפי שקלים.

אמנם מס ערך מוסף (מע"מ) וביטוח לאומי הם תשלומי חובה עבור כל עצמאי, אבל בסיוע של רואה חשבון, גם עסקים קטנים ובינוניים יכולים להקטין את התשלומים לביטוח לאומי או להקל בכל הקשור לתשלומי המע"מ, ללא השקעת זמן רב או מאמץ גדול.

 

עצמאי שאינו עונה להגדרה

כך, למשל, עצמאים בתחילת הדרך שפותחים עסקים קטנים ולא בטוחים באשר להיקף ההכנסה הצפויה שלהם, או חוששים מהעלויות הרבות שנלוות לכך, יכולים לבדוק האם הם עומדים בהגדרה של "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ובכך להימנע מתשלום ביטוח לאומי עד להכנסה של כ-28,000 ₪ בשנה (לחלופין, עקרת בית ללא תקרת הכנסה). על מנת להיכנס לקטגוריה של עצמאי שאינו עונה להגדרה, יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק לגבי מספר שעות העבודה וגובה ההכנסה החודשית (ישנן 3 חלופות שונות). חשוב להדגיש כי עצמאי בקטגוריה של "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולא משלם ביטוח לאומי, הוא גם לא מבוטח ומשכך לא זכאי לקצבאות הקבועות בחוק.

 

עוסק פטור ממע"מ

לפני פתיחת עסק עצמאי כדאי לשים לב גם לתשלומי המע"מ שכן גם עצמאי נותן שירותים בתחילת דרכו יכול להירשם כעוסק פטור גם אם לפי תחזית ההכנסות שלו הוא מעריך כי יעבור את התקרה הקבועה בחוק (נכון לשנת 2017, מדובר על הכנסה של 98,707 שקלים). בכל מקרה, כשההכנסה תעבור את התקרה, יהפוך העסק לעוסק מורשה, אולם על ההכנסה שהתקבלה עד להפיכה לעוסק מורשה לא יחויב העסק במע"מ. נציין כי לא כל עצמאי יכול להירשם כעוסק פטור (הדבר כפוף לרשימה סגורה של מקצועות) וכי במידה ויש לעסק הוצאות רבות, ייתכן שעדיף להירשם כעוסק מורשה וזאת על מנת להזדכות על המע"מ של ההוצאות. מסיבות אלו, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מומחה בתחום בטרם פתיחת עסק עצמאי.

בהערת ביניים נציין כי עבור שכירים שמתכננים לצאת לדרך עצמאית, כדאי לקחת בחשבון שמדובר בהזדמנות אחרונה לקבל דמי אבטלה ולנצל את פרק הזמן הזה לצורך התארגנות של העסק לפני ההקמה.

 

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי על הכנסה מחו"ל

מבוטח שיש לו הכנסה מחו"ל, מחויב באופן אוטומטי בתשלום ביטוח לאומי כאילו ההכנסה התקבלה מעבודה בישראל (תשלום של 16.23% עוגן מההכנסה) וזאת מכיוון שהחישוב מתבצע בהתאם לשומה המתקבלת מהדיווח למס הכנסה.

יחד עם זאת, חוק ביטוח לאומי קובע כי כל ההכנסה מחו"ל מחויבת בדמי ביטוח לאומי כהכנסה פאסיבית בשיעור של 12% בלבד אחרי פטור של 25% מהשכר הממוצע במשק.

על מנת שביטוח לאומי יחשב כך את ההכנסה, יש לפנות באמצעות רואה חשבון לצורך חישוב מחדש, פעולה שחוסכת כסף רב.

 

בני זוג? לבחור איך לחלק הכנסה פאסיבית

אם יש הכנסות פאסיביות לתא המשפחתי, הרי שבעוד שהחישוב במס הכנסה נעשה לפי בן הזוג שהכנסתו מיגיעה אישית גבוהה יותר, בביטוח לאומי ניתן לחלק את ההכנסה בין שני בני הזוג וליהנות פעמיים מפטור מביטוח לאומי על הכנסה פאסיבית (לדוגמה, הכנסות משכר דירה) עד 25% מהשכר הממוצע. למעשה, בביטוח לאומי יש את הפריבילגיה לבחור על מי לרשום את ההכנסה הפאסיבית, וכיצד לחלק אותה.

 

אפשר לשלם גם אחת לחודש ולהקדים החזרים ממע"מ

אופציה נוספת שיכולה להקל על התזרים של עצמאים ועסקים קטנים היא שינוי תקופת הדיווח החודשי. עצמאים שיש להם החזרים גבוהים ומע"מ קבע להם דיווח דו חודשי, יכולים לפנות למע"מ באמצעות רואה החשבון שלהם ולבקש לדווח אחת לחודש. כך, מקבלים נוחות בתזרים בשל הקדמת ההחזר ממע"מ בהתאם למועד הדיווח.

 

בשורה התחתונה: ביצוע בדיקה רבעונית

כאמור, ישנן דרכים שונות אשר יכולות להקל בכל מה שקשור לתשלומי החובה החלים על עסקים קטנים ובינוניים בישראל ועל פתיחת עסק עצמאי. אולם בעוד הנטייה של עצמאים היא להתייחס אליהם כאל תשלומי חובה שלא ניתן לערער עליהם, הרי שבעזרת צעדים פשוטים ותשומת לב לחוקי מע"מ וביטוח לאומי, ניתן להקל על המצב הכלכלי של העסק.

בכל מקרה, כדאי לבצע בדיקה רבעונית של ההכנסות והיקף התשלומים של העסק, ובהתאם לבחון בעזרת רואה החשבון את האופציות הרלוונטיות לפעילות ולהיקפה.


צרו קשר עם המומחים שלנו