• נאמנויות

נאמנויות

זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003 בע"מ, חברה מקבוצת זיו האפט רואי חשבון, עוסקת במתן שירותי נאמנות בתחומים הבאים: קרנות גידור, תעודות סל, שמירת מניות, אופציות לעובדים, הסדרי נושים, שמירת פיקדונות ושירותי נאמנות כלליים.

בכל הפעילויות הנ"ל נדרש נאמן מקצועי, אובייקטיבי אשר הינו בעל ידע, מומחיות וניסיון רב הדרושים בתחום הנאמנויות.

חברת הנאמנות עוקבת אחר ביצוע קפדני של העסקה לאורך כל תקופת חייה בהתאם למסמכים המשפטיים וחובת הנאמנות כמוגדר בחוק, דרך בקרה שוטפת בכל תקופת חיי העסקה תוך כדי שמירה על האינטרסים של המשקיעים ושל החברה.

הצוות המנהל והמתפעל של החברה כולל רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים, בסיוע של כל המחלקות המקצועיות של פירמת זיו האפט רואי חשבון, והינו בעל הכרה מעמיקה של הצדדים הפיננסים, המשפטיים, המיסויים והתפעוליים של כל שירותי הנאמנות הנדרשים. הידע הרחב והניסיון העשיר של הצוות המקצועי מבטיח ייצוג ובקרה מקצועיים בכל מהלך חיי הנאמנות