מידעון:

עמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15

28 דצמבר 2016

לקוחות נכבדים,
  
רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל חשבונאית, שבה היא מתארת את המידע שהיא מצפה מחברות לתת לו גילוי בקשר להשפעות הצפויות של יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15), שייכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2018.

להמשך קריאה לחץ כאן