.

רן שרמן

שותף, מנהל מחלקה מקצועית

מחלקה מקצועית

רו"ח

תקציר מנהלים

ניסיון מקצועי

רואה חשבון מוסמך, שותף מחלקה מקצועית. בעל ניסיון רב במתן שירותי יעוץ וראיית חשבון, וכן בשוק ההון במסגרתו היה שותף להנפקות רבות בארץ ובאנגליה. מתמחה בייעוץ מקצועי בנושאי חשבונאות וביקורת לפי התקינה האמריקאית, הישראלית והבינלאומית, ובלווי חברות ביישום המעבר לתקינה הבינ"ל (IFRS). בנוסף, עסק בייעוץ לחברות בנושא יישום הוראות סעיף 404 לחוק סרבנס - אוקסלי (Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act). חבר בועדות מקצועיות שונות מטעם לשכת רואי חשבון בישראל ומטעם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. בנוסף, מרצה הן במסגרת קורסים והשתלמויות שעורך המשרד והן במסגרת קורסים בביקורת ובחשבונאות פיננסית, בתואר ראשון ובשנת השלמה, בלימודי החשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למינהל, אוניברסיטת בר אילן, המרכז הבינתחומי בהרצליה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, מכללת רופין ובקריה האקדמית - קרית אונו.