This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

רילוקיישן

קיבלתם הצעת עבודה בחו"ל? המעסיק שלכם שולח אתכם לרילוקיישן? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי.

בשנים האחרונות, התפתחות הגלובליזציה בכלל, והתרחבותו של המשק הישראלי בפרט, הניבו הזדמנויות רבות עבור ישראליים לבצע רילוקיישן לחו"ל, בין אם מתוך צורך של חברות ישראליות בהצבת עובדים בחו"ל ובין אם מתוך רצון של חברות זרות לגייס עובדים ישראלים מוכשרים.
כידוע, כאשר יוצאים לרילוקיישן ישנן לא מעט סוגיות שנדרשות טיפול כגון: דיור, בתי ספר לילדים, אשרות עבודה, העברת מכולה ועוד. בין הסוגיות החשובות שיש לקחת בחשבון היא סוגיית המיסוי, לה השלכות משמעותיות רבות.

כדי לעשות סדר נזכיר כי המס בישראל הינו על בסיס פרסונאלי כלומר, תושב ישראל יהא חייב במס בישראל גם על הכנסות שהפיק בחו"ל, ולפיכך יחיד שיוצא לרילוקיישן לחו"ל חייב בתשלום מס וביטוח לאומי בישראל, ככל שייחשב תושב ישראל.
כאשר באה רשות המסים לקבוע מהי תושבותו של יחיד לעניין המיסוי, היא מתייחסת למקום המהווה את מרכז חייו הנקבע בהתאם לפרמטרים שונים, כגון: המקום בו יש לו בית (בבעלות או שכור), היכן גרים הוא ובני משפחתו, מקום עבודתו המרכזי, מקום נכסיו והשקעותיו, חשבונות הבנק ומבחנים נוספים. כמו כן,  נבדקת כוונתו של היחיד - דהיינו, היכן הוא רואה את מרכז חייו.
גם למספר ימי השהייה (בשנה) בישראל יש חשיבות – האם שהה היחיד בישראל לפחות מחצית השנה או לא, וכן בדיקה נוספת של ממוצע שהות של 142 יום בשנה הרלוונטית ובשנתיים שקדמו לה.

שינויים שנעשו בדיני המס במשך השנים עשויים להשפיע מהותית על חבות המס. בעוד תפיסת רשויות המס בישראל בעבר הייתה כי ניתוק התושבות מישראל נעשה בהליך ממושך, הרי שנראה כי תפיסתם החדשה היא שונה, ובמסגרתה יפסיק ישראלי להיחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה באם יעמוד במבחן על פני ארבע שנים.
יש לציין כי ישנו יתרון כאשר המעבר הוא למדינה בעלת אמנת מס עם ישראל (ארה"ב ואנגליה, למשל), וזאת בגלל המעמד החוקתי המיוחד של אמנות המס. למעשה, גם אם יחיד ייחשב כתושב ישראלי על פי הדין הישראלי, ייתכן ואמנת המס תקבע כי הוא איננו תושב ישראל. כמו כן, גישת רשות המיסים במספר מקרים שפורסמו הינהשתקופת שהייה של שלוש שנים במדינה בעלת אמנת מס עם ישראל מספיקה על מנת לבטל תושבות ישראלית.

לעניין ביטוח לאומי, קיימות שתי אפשרויות:

  • המשך תשלומים מינימאליים על מנת להמשיך לשמור על זכויות 
  • קביעת מעמד כ"לא תושב" לעניין ביטוח לאומי. חשוב לציין, כי אחד החסרונות המשמעותיים בניתוק תושבות, הינו בעניין ביטוח בריאות ממלכתי הקובע כי מי ששהה בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל, יהיה זכאי לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה(בין חודש ל- 6 חודשים). עם זאת, ניתן לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום חד פעמי בסך של כ- 10,000 ₪.

מה עושים בפועל כדי להיחשב כתושב חוץ לעניין מס הכנסה?

מי שעובר למדינה אחרת ומעוניין למנוע חשיפה למיסוי ישראלי עליו לקיים את התנאים להגדרת תושב כמפורט לעיל וכן להעביר את מרכז החיים לחו"ל בעקבות רילוקיישן, בין היתר, בדרכים הבאות:

  • מכירת הבית בישראל או השכרתו לטווח ארוך, ובמקביל רכישת בית בחו"ל או שכירת בית לטווח ארוך
  • חיסול פעילות כלכלית בישראל, ככל שניתן, ניתוק אינטרסים חברתיים בישראל, וקידום אינטרסים כאלה בחו"ל
  • סגירת חשבונות בנק וכרטיסי אשראי בישראל וביטול חברויות בארגונים שונים ובמפלגות בישראל ורישום לארגונים אחרים בחו"ל ועוד

 לסיכום, אחת הסוגיות המורכבות העומדות בפני יחיד אשר יוצא לעבוד בחו"ל הינה סוגיית המיסוי. תכנון וטיפול נכון יכול להיטיב עם היחיד, ומי שלא יסדיר נושאי מס ההכנסה והביטוח הלאומי, עלול להיגרר להוצאות כספיות ניכרות ולעגמת נפש.

 

יוצאים לרילוקיישן או חוזרים ארצה? 

צור קשר עם המומחים שלנו בתחום הרילוקיישן