מיסים

מיסים

אשכול המיסים של פירמת BDO Israel מספק שירותי מיסוי כוללים לתאגידים, ארגונים ויחידים. אשכול המיסים מורכב משמונה מחלקות, כל אחת מהן בעלת ידע מקצועי ייחודי וניסיון רב בתחומה. האינטגרציה בין מחלקות אלה מעניקה ללקוחות שירות מקיף ומקצועי במגוון רחב של סוגיות מס תחת אשכול אחד.

שירותי המיסוי של BDO מתבססים על היכרות פרטית של מערכת המיסוי והשומות הנסגרות בענף הספציפי בו פועל הנישום. השירותים מקיפים את מלוא השלבים על פי בחירת הנישום: בדיקת נאותות (Due Diligence) לאיתור בעיות ו\או חסכונות פוטנציאליים, תכנון אסטרטגיית המיסוי, פנייה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי (Pre Ruling) וייצוג בדיוני שומה.

 

צוות אשכול מיסים

אשכול המיסים, בראשות רו"ח (עו"ד) אייל רובין, מורכב מצוותי עבודה של רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים, והוא כולל מומחי מס מנוסים, שחלקם אף שימש בעבר כנושאי משרה בכירים ברשות המיסים. צוותים ייחודיים אלה ערוכים לביצוע עבודות מיסוי מתוך הבנה של צורכי הלקוח והסביבה העסקית שבה הוא פועל. צוותי העבודה ישמחו לעמוד לרשותך לבחינת האפשרויות לצמצום חבויות המס, מתוך ראייה כוללת של תכנון המס האופטימלי.
אשכול המיסים מורכב מהמחלקות הבאות:


מיסוי ישראל

 • מיסוי תאגידים

 • מיסוי נדל"ן

 • חוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים

 • מיסוי פרט, עתירי הון ואופציות לעובדים

 • מיסוי המגזר ההתיישבותי
   

מיסוי בינלאומי

 • מיסוי בינלאומי

 • מחירי העברה
   

מיסים עקיפים

 

מיסוי תאגידים

שירותי המיסוי לתאגידים שמים דגש על אופטימיזציה מיסויית, תוך שימוש באפשרויות השונות לתיאום מראש של תוצאות המס עם רשות המיסים (Pre Ruling), יצירת מבנה מס אופטימלי, תוך התחשבות בחשיפות מס שונות העלולות לעלות בדיוני שומה עתידיים. שותפי מחלקת מיסוי תאגידים, בראשות רו"ח (עו"ד) טארק דיביני, עתירי ניסיון בייעוץ, בתכנון מס ובייצוג מול רשות המיסים.

 השירותים בתחום מיסוי תאגידים כוללים:

 • ייעוץ וליווי של עסקאות

 • קבלת אישורים מקדמיים והחלטות מיסוי (רולינג) מרשויות המס למהלכים עסקיים שונים, לרבות שינויי מבנה

 • ייצוג מול רשות המיסים בדיוני שומה

 • ייעוץ שוטף ללקוחות הפירמה, לרבות מתן חוות דעת

 • בדיקת נאותות מיסויית (Due Diligence) של תאגידים

 • סקירת דוחות התאמה למס
   

מיסוי נדל"ן

ליווי יזמי נדל"ן, קבלני בניין ותשתיות, חברות גוש חלקה ובעלי הון פרטיים בסוגיות המס השונות, מתוך ראייה כוללת של היבטי מס שבח, מס הכנסה ומע"מ. צוות מחלקת מיסוי נדל"ן, בראשות רו"ח (עו"ד) טארק דיביני, מלווה ומייעץ לספקטרום רחב של לקוחות מתחומי הנדל"ן השונים.

השירותים בתחום מיסוי נדל"ן כוללים:

 • ייעוץ וליווי עסקאות מורכבות

 • בדיקות נאותות (Due Diligence) ברכישת חברות העוסקות בנדל"ן

 • ליווי בדיוני שומות ובקבלת אישורים מקדמיים והחלטות מיסוי מרשות המיסים 

 • ייעוץ בדיווח על עסקאות מיוחדות 

 • פירוקי איגודים

   

חוקי עידוד ותמריצים

 

BDO Israel היא מהגופים המובילים והמקצועיים בישראל לייעוץ וליווי מיזמים ומפעלים בכל הנוגע לקבלת הטבות ומענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון, חוק המו"פ בתעשייה ומקורות אחרים. המחלקה לחוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים בפירמה, מסייעת ומתווה את הדרך עבור עשרות מפעלים ומיזמים טכנולוגיים המבקשים לקבל מענקים מלשכת רשות החדשנות או ממרכז ההשקעות. מחלקת חוקי עידוד ותמריצים בראשות רו"ח ארז עיני הינה עתירת ניסיון, ומסייעת ללקוחותיה הרבים בייעוץ, בייצוג ובקבלת מענקים.
 

השירותים בתחום חוקי עידוד ותמריצים כוללים:

 • מיפוי צורכי החברה לצורך בדיקת כדאיות כלכלית בבחירת מסלולי העידוד השונים 

 • ליווי החברה וייצוגה מול מרכז ההשקעות, המדען הראשי, רשות החדשנות והקרנות הרלוונטיות לשם מיצוי המענקים וההטבות המגיעות

 • הכנת הדיווחים השוטפים הנדרשים לצורך עמידה בתוכנית הרלוונטית

 • פנייה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי לשם הבהרת הטבות המס המגיעות למפעל ולבעלי מניותיו.

 • ייצוג בדיוני שומה בהם נדונות סוגיות חקיקת העידוד

 

מיסוי פרט, עתירי הון ואופציות עובדים

מחלקות מיסוי הפרט מנהלות מספר רב של תיקי יחידים, מתוך ראייה הוליסטית של מלוא צורכי הנישום היחיד, תוך התמחות ייחודית במיסוי שוק ההון, מיסוי אופציות ומיסוי קצבאות ומענקים.

תחום מיסוי הפרט נחלק למחלקה למיסוי פרט ואופציות, בראשות רו"ח עדי שלום, ולמחלקת עתירי הון, בראשות עו"ד חנה סלומון, שאף מלווה באופן שוטף את הלקוחות עתירי ההון, לרבות בתחום העברת העושר הבין-דורית.   

שירותי מחלקות מיסוי פרט כוללים:

מיסוי היחיד:

 • ליווי עסקאות בעלי שליטה בחברות, לרבות עסקאות מכירה מורכבות 

 • הגשת דוחות אישיים שנתיים והצהרות הון בתיקי יחיד

 • דיוני שומה

 • ביטוח לאומי

 • גילוי מרצון

 • העברת עושר בין-דורית

מיסוי קצבאות ופרישה:  

 • בחינת היבטי המיסוי במועד הפקדה ו/או פרישה של עובדים/בעלי שליטה ממעבידיהם

 • טיפול בהשגת אישורים מקדמיים מנציבות מס הכנסה בגין הפקדות/משיכות חריגות, לרבות קבלת קצבה עתידית

אופציות ותמריצים לעובדים:

 • תכנון, ליווי וטיפול בתוכניות האופציות השונות, הן מצד החברה המקצה והן מצד העובד

 

מיסוי המגזר ההתיישבותי

למחלקת מיסוי המגזר ההתיישבותי ניסיון עשיר במגוון רחב של סוגיות מס ייחודיות לקיבוצים ומושבים, וזאת תוך הסתייעות והתאמה של הידע המקצועי ובמומחיות של כלל מחלקות אשכול המיסים בפירמה.

שירותי מיסוי המגזר ההתיישבותי כוללים:

 • סימולטור חדשני ותכנון אופטימלי של מבנה המס והביטוח הלאומי לקיבוץ מתחדש ולקיבוץ שיתופי

 • עריכה והגשה של דוחות המס של הקיבוץ והתאגידים שבשליטתו, החזרי מס וטיפול שוטף מול רשויות המיסים

 • ייעוץ והכנת דוחות מס ליזמים ועצמאים, לאופן התאגדותם: שותפויות, חברות, אגודות

 • תכנון, ייעוץ וייצוג הקיבוץ בדיוני שומה במס הכנסה, ביטוח לאומי, ניכויים ומס ערך מוסף

 • ליווי מיסויי של עסקאות מורכבות - מקרקעין, רכישות ומיזוגים

 • ייצוג הקיבוץ בפני רשויות המס בהליכי שינוי מבנה (לרבות החלטות מיסוי)

 • אישורים מיוחדים

 • תמריצים ומענקים – מענקי הרשות לחדשנות (מו"פ), מרכז השקעות, קרנות האיחוד האירופאי, מפעל מאושר ומפעל מוטב

 • ייעוץ במיסוי בינלאומי לקיבוץ ומפעליו

 

מיסוי בינלאומי

מחלקת המיסוי הבינלאומי, בראשות רו"ח אלי אליס, עוסקת בייעוץ מס למשקיעים מקומיים המעורבים בפעילות עסקית בחו"ל ולמשקיעים זרים המבצעים השקעות בישראל.

שירותי המחלקה למיסוי בינלאומי כוללים:

 • בחינה של מבנה האחזקה הבינלאומי

 • ייעוץ מס לתושבי ישראל המבצעים רילוקיישן לחו"ל

 • ייעוץ לתושבים זרים הפועלים בישראל

 • הסדרי מס לנאמנויות זרות והסדרי גילוי מרצון

 

מחירי העברה

למחלקת מחירי העברה, בראשות רו"ח (עו"ד) עמית שליט, ניסיון עשיר בתחום מחירי העברה. תחום מחירי העברה מהווה חלק משירותי המיסוי הבינלאומי של פירמת BDO Israel, והוא ניתן בין היתר מתוך ראייה כוללת של מבנה המס הבינלאומי של הקבוצה.

מחלקת מחירי העברה מספקת את שירותי מחירי העברה, במידת הצורך, בשיתוף עם צוות מחירי העברה ברשת BDO במדינות השונות, תוך התאמתה לדרישות הדין הישראלי והדין הזר. 

שירותי מחלקת מחירי העברה כוללים:

 • תכנון מדיניות מחירי העברה על פי צורכי הארגון הרב-לאומי 

 • חקר שוק: בחינת מחיר השוק הרלוונטי בעסקה בינלאומית בין חברות (הן לצורך דרישת רשויות המס השונות והן לצרכים חשבונאיים פנימיים)

 • תיעוד - הכנת התיעוד הנדרש על פי תקנות מחירי העברה בישראל ובעולם

 • הכנה לביקורת של רשויות המס בישראל ובעולם 

 • השגת Pre-ruling עם רשויות המס בישראל ובעולם 

 

מיסים עקיפים

 מחלקת מיסים עקיפים, בניהולם של רו"ח (עו"ד) אייל פישביין ועו"ד אילת יצחקי, שותפת מיסים עקיפים (מע"מ ישראלי, אירופי ומכס), מטפלת ומייעצת בסוגיות מקצועיות הנוגעות לחוק מס ערך מוסף, מע"מ אירופי (מתוך ראיית ממשק המע"מ הישראלי) ומכס.

שירותי המחלקה למיסים עקיפים כוללים:

מס ערך מוסף

 • ליווי שוטף של העסק בהיבט המע"מ וייעוץ בנוגע לסוגיות מע"מ ייחודיות

 • ייצוג בדיוני שומות מול רשויות מע"מ

 • קבלת –החלטות מיסוי

 • כתיבת חוות דעת בסוגיות מע"מ

מע"מ אירופי -

 • ייעוץ לגבי פעילויות/סניפים באירופה/נדל"ן באירופה

 • עסקאות נכסים/מניות הקשורות לאירופה - צמצום עלויות מע"מ בהוצאות עסקה ובחינת מבנה הפעילות האופטימלי

 • חברות ישראליות המעניקות שירותים באינטרנט/סלולר/אמצעי אלקטרוני ללקוחות באירופה

 •  חברות אירופיות בתחומי הפיננסים, גיימינג, מדיקל, חברות אחזקה – בחינת האפשרות להפחתת עלות מע"מ שאינו בר קיזוז

 • היבטי מע"מ בשרשרת האספקה הבינלאומית  (Global supply chain)

מכס:

 • ניתוח שרשרת האספקה הבינלאומית (Global supply chain)

 • בחינת ה"ערך לצרכי מכס"

 • הסכמי סחר חופשי - מקסום האפשרויות ליהנות מההטבות

 • עמידה ב"כללי מקור"

 • עילות שונות להשבת מכס


למידעון המיסים המלא

.

מייקל גולדברג

מנהל תחום ה- Expatriate ורילוקיישן במחלקת מיסוי בינלאומי, אשכול המיסים
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$