שיעור תשואה פנימי (Internal Rate of Return)

במשפט: מדד להערכת כדאיות השקעה הנפוץ בקרב קרנות VC למדידת ביצועים; התשואה שהחברה תרוויח אם תתרחב או תשקיע בעצמה. 

 

מה זה שיעור תשואה פנימי (Internal Rate of Return)?

שיעור תשואה פנימי (Internal Rate of Return או בקיצור: IRR) הוא מדד טיפוסי לאופן בו קרנות הון סיכון (VC) מודדות ביצועים ושער המשמש להערכת כדאיות השקעה. בהיבט הטכני, IRR הוא שיעור היוון: השיעור בו הערך הנוכחי של התשלומים (סדרת השקעות, למשל) שווה לערך הנוכחי של התקבולים (התשואות על ההשקעות).

כלומר, זהו שער ניכיון לפיו הערך הנוכחי הנקי (NPV) של תזרים מזומנים שווה אפס – הוא שיעור התשואה הפנימי. בתקצוב הון, נעשה לעתים קרובות שימוש בריבית שהופכת את הערך הנוכחי הנקי (NPV) של תזרים המזומנים לאפס.

במילים פשוטות יותר, IRR מחשב את התשואה שהחברה תרוויח אם היא תתרחב או תשקיע בעצמה, במקום להשקיע את כספה בחוץ. בהערכת כדאיות השקעה, המדד משמש כדי לבחון האם שיעור התשואה הפנימי (IRR) גבוה מהמחיר הכללי של ההון וההשקעה כדאית (הוא שהוא נמוך ממנו ואז ההשקעה אינה כדאית).

 

צרו קשר עם מחלקת טכנולוגיה

Enter security code:
 Security code