This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • כלכלת סביבה

כלכלת סביבה

אתגרים כמו התייעלות אנרגטית, הפחתת זיהום אוויר, העלאת היקפי מיחזור, צמצום הפסולת, צמצום טביעת הרגל הסביבתית והתמודדות עם שינוי האקלים הינם חלק מהתנהלות ארגונים עסקיים.

חברות רבות מטמיעות באופן פרואקטיבי מגוון רחב של יוזמות וולונטריות במטרה לשפר את ביצועיהן ולהתמודד עם אתגרי הסביבה המהותיים לארגון.

שיקולי איכות הסביבה הינם חלק בלתי נפרד מאסטרטגיה עסקית-כלכלית של ניהול משאבים ותוצרים בארגון וחיפוש הזדמנויות לחיסכון, התייעלות תפעולית, התייעלות בצריכת משאבים ויישום חדשנויות טכנולוגיות רלוונטיות.

יש לנו מה לחדש לכם

בתחומים:

 • רגולציה סביבתית
 • תחבורה/ רכב חשמלי
 • אנרגיות מתחדשות
 • טיפול ומיחזור פסולת
 • בנייה ירוקה
 • מיתוג סביבתי
 • טכנולוגיות קלינטק חדשנות

 

בשירותים:

 • מדיניות לאומית להפחתת פליטות
 • הפחתת פחם וטביעת רגל פחמנית
 • רפורמות משקיות, בחינת כדאיות משקית, רגולציית מחירים ומדיניות משק לאומי
 • בחינת כדאיות פרויקטים וניתוח שוק אינדיקטיבי
 • שיקולים סביבתיים בתוכניות אסטרטגיות
 • מדידת אימפקט סביבתי על בסיס כלכלי

 

לקריאת הברושור המלא >

 

 

צרו קשר עם המומחים שלנו