אסטרטגיית יציאה

במשפט: אסטרטגיית יציאה משקפת מצב בו יזמים ומשקיעים, אשר השקיעו סכומי כסף גדולים בחברה, מעבירים את הבעלות על המיזם לצד שלישי וכתוצאה מכך המשקיעים מקבלים תשואה בעבור הכסף שהשקיעו במיזם.  

אסטרטגיית יציאה משקפת מצב בו יזמים ומשקיעים, אשר השקיעו סכומי כסף גדולים בחברה, מעבירים את הבעלות על המיזם לצד שלישי וכתוצאה מכך המשקיעים מקבלים תשואה בעבור הכסף שהשקיעו במיזם.
אסטרטגיות יציאה נפוצות כוללות רכישה על ידי חברה אחרת, הנפקה ראשונית IPO, רכישה של ההנהלה או העובדים, העברה למודל ניהול משפחתי, חיסול המיזם.
כל מיזם / עסק קטן מומלץ לתכנן מראש ולהחליט איך הוא מעביר את הבעלות על העסק במידת הצורך, ותכנון אסטרטגיית יציאה ברורה תהיה חיונית בעיקר למיזם אשר מגייס מימון מקרנות הון סיכון או אנג'לים.

Enter security code:
 Security code