מימוש אופציות

 

במשפט:  מימוש אופציות הן למעשה המרה של אופציות והפיכתן למניות מן המניין ומכירת מניות אלו. 

 

 מימוש אופציות הן למעשה המרה של אופציות והפיכתן למניות מן המניין ומכירת מניות אלו.

יחס מימוש משמעו - מספר המניות שיקבל משקיע כתוצאה ממימוש של אופציה אחת. מחיר המימוש נקבע בתשקיף ויהיה המחיר שהוספתו לכל אופציה מוחזקת מאפשרת את קבלת נכס הבסיס בתמורה למסירת האופציה.
מימוש אופציות מתייחס ליחס המרה או יחס מימוש ואלו משקפים את היחס בין כמות ניירות ערך המירים לבין נכס הבסיס. ישנם שני סוגים אפשריים: אגרת חוב להמרה - מספר המניות המתקבלות מהמרה של אגרת חוב. כתב אופציה - מספר המניות המתקבלות ממימוש כתב האופציה. יחס של אחד לשניים לדוגמא - משמעו ששתי מניות מתקבלות ממימוש כתב אופציה אחד.

Enter security code:
 Security code