מצגת משקיעים

במשפט: מצגת משקיעים היא אבן דרך חשובה ואף קריטית בחיי המיזם. המצגת נבנית לרוב בשלב שבו המיזם צריך לגייס כסף להמשך הפיתוח ומטרתה לייצר מספיק עניין בקרב המשקיעים ברעיון / במוצר. 

 

מצגת משקיעים היא אבן דרך חשובה ואף קריטית בחיי המיזם. המצגת נבנית לרוב בשלב שבו המיזם צריך לגייס כסף להמשך הפיתוח ומטרתה לייצר מספיק עניין בקרב המשקיעים ברעיון / במוצר, לגרום למשקיעים לשאול שאלות ולחשוב על המוצר, להגיע לפגישה נוספתובסוף התהליך גם להביא את סך ההשקעה הנדרש. מצגת משקיעים טובה תכלול בין היתר את הפרמטרים הבאים: חזון והצעת ערך, הבעיה, קהל היעד וההזדמנות, הפתרון, מודל רווח או מודל עסקי, אבני דרך, שיווק ואסטרטגיית מכירות, צוות, פיננסיים, מתחרים, סכום ההשקעה הנדרש וכיצד עתידים להשתמש בו. פרמטרים נוספים שיכולים להופיע במצגת הם - אסטרטגיית יציאה עבור המשקיע, שותפויות קיימות / על הפרק, מוקאפים / דמו. זכרו - מצגת משקיעים מטרתה להיות עניינית, מידע מדויק ורלוונטי ולספר סיפור, המצגת מטרתה "לתמוך" ביזם בזמן ההצגה.
 

Enter security code:
 Security code