BMC - BUSINESS MODEL CANVAS

במשפט: BUSINESS MODEL CANVAS הוא כלי עסקי המאפשר לראות את התמונה הכוללת ואת כל אבני הדרך הרלוונטיות למיזמים בתחילת דרכם.  

 

 

שני סוגי BUSINESS MODEL CANVAS

המודל המורחב והמודל המצומצם - כאשר בשני המודלים משתקף המודל העסקי של המיזם.

מומלץ לבצע סיעור מוחות "ולזרוק" רעיונות, למלא את כל הפרמטרים ולבסוף - לאחר שרואים את התמונה הכוללת - לבחור את המודל שהכי מתאים למיזם ולשלב בו הוא נמצא.

 

9 השאלות של BUSINESS MODEL CANVAS

הרשימה הבאה (בסיסית) תעזור לצוות המיזם לעשות את סיעור המוחות ולהשוות בין וריאציות שונות ורעיונות מגוונים ולבסוף - לקחת את ההחלטה הטובה ביותר:

 1. שותפי מפתח - מיהם השותפים / ספקים העיקריים שלך? מה המניעים לשותפויות?
   
 2. פעולות מרכזיות - אילו פעולות מרכזיות דורשת הצעת הערך של המיזם? מהן הפעולות החשובות ביותר בערוצי ההפצה/ קשרי לקוחות / הכנסות וכו?
   
 3. הצעת ערך - מהי הצעת הערך הייחודית של המיזם? מהם ערכי הליבה והערך המוסף שיש למיזם ועל איזה צורך עיקרי של הלקוחות המיזם עונה?
   
 4. קשרי לקוחות - איך מבססים את הקשר בין המיזם ללקוחותיו? מה הלקוחות מצפים. איך משלבים את זה במיזם מבחינת עלויות ומסגרת עבודה?
   
 5. קהל היעד - לאיזה קהלים ספציפיים המיזם יוצר ערך? מי הלקוח החשוב ביותר של המיזם ובאיזה שלב?
   
 6. משאבים עיקריים - מהם המשאבים העיקריים הנדרשים כדי להוציא את הצעת הערך הייחודית של המיזם לפועל? מהם המשאבים החשובים ביותר בערוצי ההפצה, קשרי לקוחות ועל מנת לייצר הכנסות?
   
 7. ערוצי הפצה - באיזה ערוצים המיזם יגיע לקהל היעד שלו? מה עובד הכי טוב? עלויות? כיצד ניתן לשלב את ערוצי ההפצה תוך שגרת היום יום של המיזם ושל קהל היעד?
   
 8. עלויות - מהן ההוצאות העיקריות של המיזם? אילו משאבים / פעילויות מרכזיות הם היקרים ביותר?
   
 9. הכנסות - עבור מה הלקוחות הפוטנציאליים ישלמו? מה הערך המוסף של המיזם שבגינו נייצר הכנסה? עבור מה הלקוחות משלמים היום וכמה? כמה יעדיפו לשלם? איך תזרים המזומנים מההכנסות יתרום לתזרים הכולל של המיזם.