Early Adopters

במשפט: המונח Early Adopters מתייחס לרוב ליחידים או חברות אשר משתמשים ראשונים בשירות /  במוצר / טכנולוגיה חדשניים.

המונח Early Adopters מתייחס לרוב ליחידים או חברות אשר משתמשים ראשונים בשירות /  במוצר / טכנולוגיה חדשניים. ה - Early Adopters לרוב יהיו מוכנים לשלם הרבה יותר עבור השימוש הראשוני במוצר אם הם יודעים שיקבלו מוצר פרימיום אשר ישפר את היעילות, יפחית עלויות, מגדיל את החדירה לשוק או מהווה סוג של סמל סטאטוס עבור ה- Early Adopters. חברות ומיזמים סומכים על ה- Early Adopters מאחר ואלו מחד מספקים משוב לגביי טיב ואיכות השירות / המוצר / הטכנולוגיה  ומאידך מסייעים למחקר והפיתוח העתידיים. 
 

Enter security code:
 Security code