ELEVATOR PITCH

 

במשפט: ELEVATOR PITCH מתייחס לפיץ' קצר מאוד, עד 30 שניות שאמור לתת מידע קצר, ענייני וקולע על המיזם (השם משקף את הרעיון שהיזם יכול להעביר מסר ולספר את עיקרי המיזם בטווח הזמן של נסיעה במעלית). 

פיץ' מעלית או בשמו המקצועי ELEVATOR PITCH מתייחס לפיץ' קצר מאוד, עד 30 שניות שאמור לתת מידע קצר, ענייני וקולע על המיזם (השם משקף את הרעיון שהיזם יכול להעביר מסר ולספר את עיקרי המיזם בטווח הזמן של נסיעה במעלית). פיץ' מעלית צריך להיות מבוסס על סיפור / נגיעה אישית, עשייה, רצינות ובקיאות בפרטים הרלוונטיים, תכליתיות, אסרטיביות ויוזמה - וכל אלו בהקשר של המיזם אליו אתם רוצים לגייס את המשקיע. בפיץ מעלית תציגו את הצעת הערך שלכם למיזם - השתמשו במשפטים קצרים, בודדים ומודגשים, וותרו על הקדמות מיותרות והיו ספציפיים.

 

 

Enter security code:
 Security code