GO TO MARKET

 

במשפט: Go To Market היא אסטרטגיית שיווק לטווח הקצר, אשר בנויהStep by Step  ומהווה מפת שלבים המתמקדת בהשקת מוצר / שירות / טכנולוגיה ספציפיים ויכולה לכלול בין היתר - חדירה לשוק חדש או השקה לבסיס הלקוחות הקיים.  

 

להבדיל מאסטרטגיות שיווק ישנות אשר מתוכננות לטווח הארוך, Go To Market היא אסטרטגיית שיווק לטווח הקצר, אשר בנויהStep by Step  ומהווה מפת שלבים המתמקדת בהשקת מוצר / שירות / טכנולוגיה ספציפיים ויכולה לכלול בין היתר - חדירה לשוק חדש או השקה לבסיס הלקוחות הקיים. אסטרטגיית Go To Market מעמיקה ומקיפה תסייע למיזם למדוד את התקדמותו לאורך הדרך ולאתר מכשולים שעלולים לצוץ. 
בניית אסטרטגיית Go To Market מתבצעת בשלבים כאשר כל שלב מחדד את ההבנה של המיזם בענף בו הוא פועל, קהל המטרה והתאמת המוצר לשוק היד - הנחות שעולות בתחילת בניית האסטרטגיה ישתנו ככל שהמיזם מתקדם בתהליך ומחדד את הידע שברשותו.
השלבים העיקריים בבניית אסטרטגיית Go To Market הם
מחקר ותכנון, יצירת ROADMAP מתווה לוגיסטי לפיתוח המוצר, פיתוח אסטרטגיית שיווק על בסיס שרטוט של קהל היעד והמשתמש הפוטנציאלי – CREAT AND DEVELOP BUYER PERSONA  תוך שאילת השאלות הרלוונטיות, פיתוח אסטרטגיית תמחור למוצר ואיך מעבירים את המסר השיווקי - הצעת ערך ללקוח, הבטחת חווית לקוח איכותית וחזקה - איך האינטראקציה עם הלקוח הפוטנציאלי תגרום לו לחזור ולהשתמש במוצר.
 
Enter security code:
 Security code