שלב הצמיחה (Growth stage)

במשפט: השלב בו החברה מתחילה לייצר הכנסות ולקוחות באופן עקבי. 

מה זה שלב הצמיחה (Growth stage)?

שלב הצמיחה (Growth stage) הוא השלב בו החברה כבר גייסה מימון, היא מתחילה לייצר הכנסות מהמוצר או השירות שלה ונמצאת בשלבי צמיחה משמעותיים. בדרך כלל מדובר על חברות שכבר השלימו לפחות את שני סבבי הגיוס הראשונים (סבב גיוס A וסבב גיוס B).

בשלב הצמיחה (Growth stage) החברה כבר מייצרת מקורות הכנסה עקביים ומקבלת לקוחות חדשים על בסיס קבוע. ההכנסות החוזרות עוזרות לכסות את ההוצאות השוטפות, כך שגם תזרים המזומנים מתחיל להשתפר וכבר אפשר לצפות לעלייה הדרגתית ברווחים.

השלבים הבאים בחיי הסטרטאפ הם השלב המאוחר (Late stage) ושלב הבגרות (Maturity).